Var med och delta i ett internationellt partnerskapssamarbete inom idrott

Nu söker EU organisationer som är intresserade av delta i projekt inom ramen för Erasmus+ Sport. Erasmus+ Sport är en av fyra program som finns under projektet Erasmus+. Erasmus+ är generellt till för att stärka internationella samarbeten och öka kunskapsnivån och anställningsbarheten hos EU:s medborgare. Erasmus+ Sport syftar till att utveckla och implementera innovativa metoder inom idrotten på både lokal, regional och nationell nivå. Samtidigt hoppas man också på att programmet ska leda till ett fördjupat samarbete mellan olika idrottsorganisationer. 
 
Partnerskapssamarbete 
Genom att delta i ett partnerskap inom Erasmus + sport får du möjligheten att bli en del av ett nätverk som arbetar med att främja idrott och andra typer av fysiska aktiviteter. Det erbjuder en chans att knyta nya kontakter, ta del av andras idéer och lösningar och är även ett sätt att visa upp regionens egna goda exempel. 
 
Projektet pågår mellan 12 och 36 månader och ett partnerskap ska bestå av minst fem olika organisationer från olika medlemsländer. Upp till 80 % av kostnaderna finansieras av EU med en maximal summa av 400 000 euro. 
 
För mindre projekt kan man även delta i mindre partnerskapssamarbeten. Projektet pågår då istället 12, 18 eller 24 månader och ska bestå av minst tre organisationer från olika länder. Maximal summa som EU bidrar med är då istället 60 000 euro. 
 
Ideella europeiska idrottsevenemang
För individuella organisationer finns även möjligheten att ansvara för planering och organisering av nationella såväl som internationella idrottsevenemang. Tanken med evenemangen är att på olika sätt använda idrotten för att hjälpa individer i samhället. Till exempel kan det syfta till att öka jämställdheten inom idrott, stärka den sociala inkluderingen, eller förbättra människors hälsa genom ett mer aktivt liv. 
 
Vem kan delta?
Offentliga organ som ansvarar för sport
Idrottsföreningar av alla slag, oavsett nivå
Organisationer som arbetar med att främja fysisk aktivitet och social inkludering med hjälp av idrott
Arrangörer av idrottsevent
 
Varför ska man delta?
Erasmus + sport erbjuder Småland Blekinge en möjlighet att:
använda idrotten för att knyta nya kontakter
få nya erfarenheter och lära av andra
visa upp sin region och dess aktiviteter
använda idrotten som ett medel för att stärka samhället och dess individer
 
Senaste dagen för att ansöka är 12:e maj 2016. Mer information hittar du här.