ERRIN Project Development Week 2017

Har ni en projektidé som ni vill förverkliga inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020? Då ska ni komma till Bryssel den 20-24 november när nätverket ERRIN anordnar sin årliga Project Development Week (även känt som ERRIN Brokerage Week).

 

 

 

Vad är ERRIN Project Development Week? Hur går det till?
Under ERRIN Project Development Week samlas potentiella partners från olika organisationer för att utveckla projektidéer och bilda partnerskap inför ansökan till Horisont 2020. ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) är ett Brysselbaserat nätverk som består av 120 regionala organisationer och syftar till att stärka regionernas arbete med forskning och innovation.

Under veckan arrangeras åtta sessioner som fokuserar på utlysningar inom Horisont 2020:s arbetsprogram för 2018-2020, med utgångspunkt i samhälleliga utmaningar. De huvudområden som kommer hanteras är hälsa, energi, IKT, smart cities, transport, open science, blue innovative growth, samt innovation och investering. 

Ni kan delta med en redan väl utvecklad projektidé som ni vill samordna och där ni söker fler partners eller kan ni delta med intresse för att undersöka möjligheterna att ingå i en projektansökan som någon annan initierat utvecklingen av. Eventet kan också vara ett tillfälle att få praktisk erfarenhet av hur projektutveckling går till i Bryssel. Om ni har en konkret och redan utvecklad projektidé kan ni skicka in denna på förhand, deadline är 31 augusti. Därefter kommer det vara möjligt att anmäla sig till veckan för att ta del i sessionerna. Anmälan för att delta öppnar 7 september och stänger 27 september. ERRIN gör urval både av projektidéer och deltagare.

Mer information och anmälan hittar ni på eventets hemsida.

Vad får vi ut av det?
Under veckan får ni bland annat:
•    Möjlighet att utöka ditt nätverk, etablera konsortier och bygga nya partnerskap
•    Detaljerad information om Horisont 2020:s arbetsprogram 2018-2020
•    Tips och råd om hur ni skriver en bra ansökan
•    Idéer och inspiration från andras arbete

Fördelen med ERRIN:s Brokerage event är att här ges chansen att träffa precis rätt människor inom de tematiska områdena som ni är intresserade av för att fylla de behov ni är ute efter. Eventet bygger på möjligheten att knyta kontakter och träffa rätt aktörer, vilket gör det till en perfekt arena för er som vill driva Horisont 2020-projekt på hemmaplan där innovation är en viktig utgångspunkt. Skulle ni hitta intressenter och potentiella samarbetspartners är det enkelt att informellt träffas under och efter eventet, utbyta ytterligare information och påbörja någonting tillsammans.

Hur förbereder vi oss?
För att få ut så mycket som möjligt av ert deltagande gäller det att vara förberedd. Här har vi samlat några goda råd. 

•    Vad är vårt mål med att delta i ERRIN Project Development Week?
•    Vilka projektidéer är vi intresserade av? Vad är målet med att delta i dessa projekt?
•    Vilken roll vill vi ha i ett projekt? Vill vi ha samordningsansvar?
•    Vilka partners önskar vi samarbeta med? Varför?
•    Vad kan vi bidra med kunskapsmässigt? Vad vill vi lära oss kunskapsmässigt?
•    Har vi politisk förankring för projektidé och kostnader?
•    Hur stor medfinansiering kan vi delta med?
•    Vem skall arbeta med projektet? Har denna person teknisk kunskap, språkkunskaper och projekterfarenhet?

Väl på plats kommer vi på Brysselkontoret göra vårt bästa för att guida er runt under veckan och presentera er för kontakter på andra regioner. Vi kan även hjälpa er med att t.ex. anordna egna frukostseminarier eller boka bilaterala möten med andra regioner. Frukostseminarium kan vara ett enkelt sätt att förstärka deltagandet genom att väcka intresse och få ökad synlighet, både under veckan och inför framtida projektsamarbeten. Det kan arrangeras i våra lokaler som ett en timmes långt seminarium där vi bjuder på kaffe och fika.