Estland tar över ordförandeskapet i EU 

Den 1 juli övertar Estland ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Prioriteringarna under Estlands ordförandeskap kommer att vara en öppen och innovativ ekonomi i Europa, ett säkert Europa, ett digitalt Europa samt ett inkluderade och hållbart Europa.

 

Estlands prioriteringar för ordförandeskapet i Europeiska unionens råd under tredje och fjärde kvartalet 2017 är uppdelade i fyra kategorier:

• En öppen och innovativ ekonomi i Europa: Främja kunskapsbaserad tillväxt och konkurrenskraft genom att stötta EU:s fyra friheter; Fri rörlighet av varor, tjänster, människor och kapital.

• Ett säkert Europa: Arbeta tillsammans i unionen för att säkerställa medborgarnas säkerhet och agera enat på den globala arenan för att främja fred, välstånd och stabilitet.

• Ett digitalt Europa: Tillvarata teknologiska framsteg för att främja medborgare, företag och offentlig sektor.

• Ett inkluderande och hållbart Europa: Stödja lika möjligheter i Europa för att säkerställa högkvalitativ utbildning och sysselsättning.

Här kan du läsa mer om Estlands prioriteringar

Estonian and European Clothing