EU-bidrag till utbyggnad av trådlösa nätverk

Denna vecka nådde Europaparlamentet, EU:s ministerråd och EU-kommissionen en politisk överenskommelse om det så kallade WiFi4EU-initiativet och dess finansiering. Förslaget gäller finansiering av utbyggnad av Wifi-hotspots i lokalsamhällen i hela EU, exempelvis offentliga torg, parker, sjukhus, kommunhus, skolor med mera.

Totalt kommer de tre institutionerna att satsa 120 miljoner euro. Man räknar med att mellan 6000-8000 projekt på lokalnivå skall komma till stånd i olika europeiska medlemsstater. Så snart det praktiska kring ansökningsförfarande är avklarat kommer lokala myndigheter att kunna ansöka. Ansökningsprocessen sägs bli enkel och obyråkratisk och skall ske via online ansökningar. Medlen kommer att delas ut via ett system med checkar. Man kommer att bevilja ansökningar enligt principen först till kvarn…

Mer information finner du här

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans