EU finansiering till små – och medelstora företag.

Almi bjuder in till informationsträffar i Smålandsregionen om möjligheter till EU finansiering för små- och medelstora företag. Utöver Horisont 2020 kommer programmet bl.a. behandla information kring Eurostars & Eureka, Vinnovas planeringsbidrag och Life+ för att kunna ge ökad kunskap kring  finansieringsmöjligheter för projektidéer i små- och medelstora företag.

Träffarna kommer att hållas i:

Karlshamn den 2 april kl.15-1 8.

Kalmar den 3 april kl.9-12.

Växjö den 3 april kl.15-18 .

Jönköping den 7 april kl. 9-12.30.

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation för perioden 2014-2020. Inkluderat i detta program finns SMF-instrument som ska förenkla och öka deltagandet för små- och medelstora företag.  Detta genom en förenklad ansökningsprocess och ökad fokus på innovationsinriktade projektidéer. Almi erbjuder nu intressenter att öka sin kunskap om hur de kan utnyttja detta program till sina projektidéer. Information ges om vilka möjligheter det finns för finansiering på nationell, regional och EU nivå, fokus kommer ligga på miljöteknik.

Anmäl dig här senast den 31 mars. OBS begränsat antal platser.