EU ger ekonomiskt stöd till svensk flyktingverksamhet

EU har beslutat att Sverige ska få 1,1 miljard kronor till olika typer av flyktingverksamhet. Detta innebär att i höst kommer kommuner, landsting och frivilligorganisationer kunna ansöka om att ta del av pengar till projekt kopplade till flyktingmottagandet. För att en ansökan ska godkännas krävs en medfinansiering på 25 procent samt att pengarna går till aktiviteter för flyktingar som till exempel, utbildningsinsatser, integration, eller återvändande efter avslag på asylansökan.

Information om utlysningstillfällen kommer att uppdateras fortlöpande på fondernas webbsida.