EU Green Week 2020 – save the date

EU Green Week är den största årliga händelsen på den europeiska miljöpolitiska kalendern. 2020 års upplaga anordnas mellan den 1 – 5 juni och kommer fokusera på natur och mångfald. Veckan kommer att samla intressenter från hela Europa för att diskutera framgångarna och luckorna i EU:s biologiska mångfaldspolitik. EU Green Week är också ett ypperligt tillfälle för regioner och regionala aktörer att delta.

Under veckan, 1–5 juni, samlas aktörer på europeisk, nationell och lokal nivå i Bryssel. Syftet är att samla inspel som ska leda till framtida policyskapande och implementering. Utöver eventen i Bryssel kommer det även ske events skapade av partnerorganisationer i hela Europa.  Veckans agenda består huvudsakligen av möjligheter och utmaningar för EU:s biologiska mångfaldsarbete. Mot bakgrunden att allt fler rapporter larmar om en ekologisk kris som kan utvecklas till att bli lika allvarlig som klimatkrisen, finns behov av en ny internationell giv för naturen och biologisk mångfald. Därtill ses 2020 som ett avgörande år för arbetet med den biologiska mångfalden i Europa, då det förväntas att EU-kommissionen ska leverera en utvärdering av den nuvarande strategi för biologisk mångfald innan årets slut.               
För alla intresserade går det att hålla sig uppdaterade om kommande information om registrering, sessioner och partnerevent om Green Week 2020 här.

Kommission arrangerar EU Green Week 2020 med syfte att samla en bred skara aktörer för att diskutera policys för Europas gröna utveckling. Regioner har goda möjligheter att aktivt medverka eftersom de spela en viktig initierande och implementerande roll i EU:s gröna målsättningar, därmed är EU Green Week ett bra tillfälle för Småland-Blekinge-Hallands medlemmar att marknadsföra kompetens och ge inspel till övergripande frågeställningar.

För Småland-Blekinge-Hallands utgör det en möjlighet för medlemmar att medverka eftersom regioner har en viktig initierande och implementerande roll i att marknadsföra sin kompetens. Man kan även lyfta frågor och problemställningar där man själv kan utgöra lösningen. Utöver det är det är utmärkt tillfälle att nätverka och skapa kontaktnät till nuvarande eller framtida projekt.

För fler av SBHSS temaveckor och konferenser, se här.