EU Green Week 2022

Förra veckan gick EU Green Week 2022 av stapeln, som är Europas största årliga evenemang inom miljöpolitik. Veckan är ett årligt tillfälle att diskutera europeisk miljöpolitik med beslutsfattare, miljöaktivister och intressenter från och utanför Europa. Evenemanget  startade med frågan ”finns det fortfarande plats för en grön politik i dessa tider där människor kämpar med höga energipriser, störningar i försörjningskedjan som leder till stigande arbetslöshet, hög inflation och ett krig?”

Under tvådagars-konferensen som öppnade evenemanget diskuterade man vad som krävs för att skapa en cirkulär, naturpositiv och föroreningsfri ekonomi. Virginijus Sinkevičius, kommissionär för miljö, hav och fiske, Ruslan Strilets, Ukrainas miljöminister och alla andra talare var överens om att det är ytterst viktigt att fortsätta den gröna omställningen. Att bli cirkulär innebär bland annat att minska beroenden, och för att hantera de allvarliga miljöförstöringar som kriget har orsakat krävs en grön återuppbyggnad för att säkerställa mindre föroreningar, bättre hälsa och som en försäkring för den framtida ekonomin. Här pekade Strilets på att man kommer behöva hjälp från EU-länderna med vägledning.

Under konferensen fick vi även ta del av tre tematiska paneler som visade på att Europa fortfarande är på den gröna vägen och förklarade varför den europeiska gröna given idag är lika relevant som någonsin tidigare. Bland annat diskuterades nollutsläpp och vem som betalar för dem, vilket man kom fram till var invånarna med sin hälsa och inte de företag och industrier som släpper ut. MEP Martin Hojsík pekade på att företagen gör allt för att produktionen ska vara så billig som möjligt, om de då inte behöver betala skatt för utsläppen kommer inte en miljövänlig produktion vara deras prioritering. Om de däremot måste betala för utsläppen kommer det vara billigare att ha en miljövänlig produktion.

Mycket fokus låg även på regioner, städer och landsbygd som har fått hantera följderna av Covid-19, kriget, flyktingar, energikrisen och den gröna omställningen.  Hur man ska lösa detta vet man inte riktigt än, men det behövs mer flexibilitet menar Kata Tüttő från regionkommittén, och det finns en dialog mellan regionkommittén, medlemsländerna och EU-kommissionen om framtida åtgärder.