EU-kommissionen bjuder in till diskussion om turism

EU-kommissionen uppmuntrar offentliga myndigheter, på nationell och regional nivå, representanter från turismsektorn, samt andra intressenter att, den 1 december, delta i en öppen diskussion om utvecklingen av politik som rör turismsektorn. EU-kommissionen har föreslagit fem områden som eventuellt skulle vara av intresse att inkludera i en framtida strategi, nämligen digitalisering, Destination Europa-varumärket, bättre administrativa krav och lagstiftning, kvalitet, och samordning och styrning inom och mellan offentliga och privata aktörer. De uppmuntrar därför privata och offentliga aktörer att delta i diskussionen om en kommande strategi för en hållbar och konkurrenskraftig utveckling av turismsektorn.

Låter det intressant? Hör av dig till oss på Brysselkontoret!