EU-kommissionen föreslår ny förordning på hälsoområdet – nu finns möjlighet att påverka

Det kommer inte ofta nya förordningar på hälsoområdet, men den 31 januari la EU-kommissionen fram ett förslag om en ny förordning om utvärdering av medicinska metoder (HTA – health technology assessment). Det nya förslaget innebär att medlemsstaterna ska öka sitt samarbete gällande utvärdering av medicinsk teknik och läkemedel med gemensamma granskningsmetoder och procedurer i hela EU. Granskningarna har tidigare skett på nationell och regional nivå men kommer nu att centraliseras. Förordningen avser enbart den kliniska delen av granskningen medan medlemsstaterna behåller ansvaret för ekonomiska, sociala och etiska aspekter.

Med anledning av detta deltog Småland-Blekinge-Halland den 6 mars på ett seminarium på temat HTA som anordnades av SKL. Representanter från EU-kommissionen framhöll att den nya förordningen kommer att innebära en mer effektiv och transparent process, mindre dubbelarbete och mer innovation på hälso- och sjukvårdsområdet. Det finns dock viss oro från medlemsländerna i och med att förordningen kommer att vara obligatorisk och vad detta kommer att innebära i form av flexibilitet.

Förslaget har nu lagts fram för diskussion i Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (ministerrådet). Samtidigt vill EU-kommissionen ha feedback på förslaget och det finns därför möjlighet till input. För Småland-Blekinge-Hallands sida kan detta vara relevant i och med att både Region Jönköping och Landstinget i Kalmar län sitter med i det regionala metodrådet i sydöstra sjukvårdsregionen som har till uppgift att identifiera och granska nya metoder som står inför ett eventuellt införande i vården. Feedback går att lämna på den här sidan, sista dag är den 2 april. Kommissionen kommer att presentera den feedback de får in för Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

För mer information eller andra synpunkter gällande detta, kontakta Brysselkontoret.