EU-kommissionen lanserar ny industristrategi

En av de stora nyheterna i Jean-Claude Junkers tal till unionen var lanseringen av en ny industristrategi. Det är en plan för den industriella sektorn som stor inför stora förändringar framtiden. Avsikten är att europeisk industri ska bli världsledande inom innovation, digitalisering och minskandet av fossila bränslen.

Varför är denna strategi intressant för Småland-Blekinge-Halland?  

EU-kommissionen har tidigt pekat ut Europas regioner som nyckelaktörer för hela strategin. Från kommissionens sida är detta inte enbart ord, utan även handling och man bjuder in till rundabordssamtal redan under 2018. För Småland-Blekinge-Halland är det en viktig möjlighet för diskussion, deltagande och påverkan, samt en stark signal från kommissionen att regionala aktörer ska få delta och höras.

Samtalen ska etableras i 2018, med representanter från nationell, regional och lokala myndigheter tillsammans med partners i näringslivet, civilsamhället och andra samhällsaktörer. Detta är inte bara ett bra tillfälle för regionerna att tidigt involvera sig och följa utvecklingen för strategin, utan också för de potentiella möten som skapas mellan aktörer under ett sådant evenemang. Diskussionen ska ge återkoppling på kommissionens initiativ och ageranden samt ge rådgivning för implementering av industripolicyn på olika nivåer. Vi på brysselkontoret ser fram emot att föra en nära dialog med er om ett vidare engagemang i frågan.

Det finns i dagsläget inga klara besked om hur strategin ska finansieras eller vad den rent konkret kommer innebära. Det kan låta negativt, men samtidigt är det en ytterligare indikation på hur viktigt det kan vara att tidigt att ge sin syn på strategin och följa dess utveckling, inte minst för den regionala nivåns aktörer. Det som kan spekuleras i är vad som strategin mer konkret kan leda till. Den kan innebära framtida finansiering, lagförslag och handlingsplaner. Finansiering till former av projekt eller samarbeten, lagförslag som ett sätt att reglera och styra samt handlingsplaner för att stötta med struktur och kompetens. Då strategin är i ett tidigt skede och nya beslut kan komma inom kort följer brysselkontoret strategins utveckling noga. Då strategin för samman nya initiativ med befintliga bevakar vi redan vissa delar såsom EU:s nya plaststrategi.

Gemensamt ansvar

Kommissionen lägger stor vikt vid ett gemensamt ansvar. Man betonar att det krävs ett gemensamt ansvar för att dessa initiativ och strategier ska bli verklighet. Framgången bygger på ansträngningarna och samarbetet mellan EU:s institutioner, medlemsstater, regioner och inte minst, en aktiv roll från industrin själv.

Sammantaget är det en omfattande strategi, men det kan urskiljas några huvudområden för de initiativ kommissionen vill genomföra. Nedan har vi sammanfattat några exempel som kan vara intressanta för Småland-Blekinge-Halland:

IT och digitalisering:

Kommissionen vill satsa på cybersäkerhet, skapa ett europeiskt center för kompetens inom cybersäkerhet och certifiering av produkter och tjänster. Det ska bli möjligt för data att utbytas mellan medlemsstater för att modernisera industrierna och skapa ett gemensamt europeiskt dataområde. 

Grön utveckling:

Under hösten lanseras en plaststrategi för att förbättra produktionen av återvinningsbara material och resurser, och omvandlingen till biobaserade produkter och bioenergi. Listor för kritiska material ska uppdateras för att säkerställa en säker, hållbar och prisvärd tillgång för europeisk industri och marknad. Nya förslag presenteras även för stramare åtgärder för koldioxidutsläpp för mindre fordon, samt stöd för energigivande infrastruktur och autonom transport.

Kompetens och finans:

Kommissionen vill se en utbyggnad av EU:s kompetensagenda för huvudområden som byggnadskonstruktion, stål, papper, grön teknologi, förnybar energi samt marin transport. Det satsas även på att bättre leda privata resurser till hållbara investeringar, liksom initiativ för en balanserad och framåtsträvande handelspolitik. Detta med ett europeiskt ramverk för att granska utländska investeringar som kan ha en påverkan på samhällets säkerhet.

 

Mer läsning

Faktablad om helhetsperspektivet.

Faktablad om nyckelinitiativ.

Det går att läsa mer detaljerat om strategin från kommissionen på deras hemsida här.