EU-kommissionen lanserar utbildningspaket

Som ett resultat av de beslut som fattades vid det sociala toppmötet i Göteborg presenterade utbildningskommissionären Tibor Navracsics i onsdags, nya förslag för både livslångt lärande och att stärka ungas europeiska samhörighetskänsla.

Förslaget innehåller bland annat rekommendationer för en föränderlig arbetsmarknad, satsa på bredband i skolor och att stärkta IT-kunskaper. Utgångspunkten i förslagen är att i princip alla jobb i framtiden förväntas kräva digitala färdigheter av något slag.  Samtidigt saknar nästan hälften av EU:s befolkning grundläggande kunskaper om nätet. Därför vill man bland annat fostra entreprenörskap, stärka IT-kunskaper och storsatsa på bredband vid skolor så att digitala kunskaper får prioritet redan vid ung ålder.

Man hoppas att dessa förslag ska kunna implementeras och stärka unga Européers gemensamma värderingar, lära känna varandra över gränserna och på detta sätta minska populism. Men, eftersom utbildning är ett av de områden där EU har lite inflytande, innehåller det publicerade utbildningspaketet bara rekommendationer och uppmaningar till medlemsländerna.

 

De tre förslagen i korthet:

En rekommendation om färdigheter för livslångt lärande. Syftet är att förbättra färdigheter som läsning, matematik, språk och IT i alla åldersgrupper för att öka möjligheterna att anpassa sig på framtida arbetsmarknader.

 

En handlingsplan för digitalt lärande som beskriver hur EU kan bistå personer, utbildningsinstitutioner och utbildningssystem att anpassa sig till digitalisering. Stöd till medlemsländerna med pengar ur EU-budgeten för att införa bredband på skolor och verka för att fler ska lära sig koda.

 

En rekommendation om en EU-aspekt på digitalt lärande utifrån ”gemensamma värderingar” för att stärka sammanhållningen och bekämpa populism, främlingsfientlighet och fake news.