EU-kommissionen och OECD lägger fram checklista med konkreta tips för integration av migranter

EU-kommissionen och OECD har tagit fram en rapport som identifierar de största utmaningarna när det gäller integration av migranter och fastställer politiska rekommendationer för att hantera dessa utmaningar. Rapporten samlar goda exempel från städer i Europa och ska fungera som ett stöd för lokala, regionala och nationella myndigheter. Både Kalmar län och Region Halland lyfts fram som goda exempel.

– Migrationen är till stora delar en lokal och urban fråga, säger Corina Crețu, kommissionär med ansvar för regionalpolitik. Rapporten är en konkret checklista för offentliga åtgärder. Tanken är att den ska hjälpa lokala myndigheter att bana väg för en lyckad integration med stöd från de sammanhållningspolitiska fonderna. Jag tror att sammanhållningspolitiken kommer att spela en ännu större roll i framtiden.

Rapporten analyserar migranternas situation i OECD-länderna, bland annat var de slog sig ner, hur effektiva deras vägar till integration varit och vilka utmaningar som de stött på – t.ex. för att komma in på den lokala arbetsmarknaden. Den innehåller också förslag på lösningar och sätt för att främja mer samarbete på nationell, regional och lokal nivå. Exempelvis gällande kompetensförsörjning, där rapporten föreslår att man kan bygga upp en lokal databas med migranters kompetenser.

För Småland-Blekinge-Halland noterar vi att våra huvudmän lyfts fram i rapporten. Region Halland nämns som gott exempel tillsammans med Region Västra Götaland gällande strukturfondspartnerskapet i Västsverige, som prioriterar bland regionala projektansökningar inom socialfonden respektive regionalfonden. Även Kalmar län lyfts fram som gott exempel på datainsamling och statistik, då man i regionen samlar in feedback från jobbsökande migranter och flyktingar för att därigenom förbättra sina tjänster. Rapporten finns att läsa i sin helhet här.