EU-kommissionen släpper 2018 års landsspecifika rekommendationer för Sverige

Den 23 maj släppte EU-kommissionen de landsspecifika rekommendationerna för 2018. För Sveriges del nämns precis som tidigare år bostadsmarknaden och risken med svenska medborgares höga skuldsättning.

De landsspecifika rekommendationerna är en del av den europeiska planeringsterminen. EU-kommissionen analyserar EU-ländernas planer och tar fram rekommendationer baserat på dessa. Rekommendationerna innehåller specifika råd till varje EU-land om hur man kan få fart på tillväxten och skapa fler jobb – samtidigt som man har sunda offentliga finanser.

Kommissionen rekommenderar att Sverige gradvis sänker ränteavdraget på bolån, alternativt höjer fastighetsskatten. De rekommenderar också att man ska stimulera bostadsbyggandet och förbättra bostadsmarknadens effektivitet, exempelvis genom att införa en mer flexibel hyressättning och se över utformningen av kapitalvinstskatten.

Ur ett regionalt perspektiv så kan det vara extra intressant i och med att kommissionen i framtiden vill att sammanhållningspolitiken ska riktas mer i enlighet med just de landsspecifika rekommendationerna.

Rekommendationerna till Sverige går att läsa i sin helhet här.