EU-kommissionen söker expertutvärderare till kommande utlysningar

För att uppnå målen inom EU:s tillväxtstrategi genomför kommissionen regelbundet utlysningar där olika aktörer i Europa kan ansöka om medel för att genomföra projekt. Kommissionen söker ständigt oberoende experter för att utvärdera de projektförslag som kommer in. Utöver forskare och akademiker önskas specialister och erfarna personer från både den privata och offentliga sektorn.

Man kan närsomhelst ansöka om att bli expertutvärderare. På en webbportal fyller den intresserade i de kompetenser och erfarenheter som personen tillhandahåller. Därefter görs en matchning av de ansökningar kommissionen fått in och det område som utlysningen berör.

Agata Uhlhorn, samordnare för innovationsfrågor på Region Kronoberg, ansökte för inte så länge sedan att bli utvärderare inom EU:s innovationsprogram Horizon2020. Genom sina erfarenheter och intressen matchades hon sedan till att agera expertutvärderare åt Horizons senaste utlysning inom säkerhet.

Agata Uhlhorn, samordnare för innovationsfrågor Region Kronoberg

Agata har en mångsidig arbetslivserfarenhet inom den offentliga sektorn och har bl. a även erfarenhet av EU:s olika fonder och program genom sitt tidigare arbete på Blekinge Tekniska Högskola. Nu ser hon fram emot sitt nya uppdrag. Efter eget utvärderande hemma i Sverige, är Agata nu i Bryssel för att tillsammans med kommissionen och andra utvärderare fatta beslut om vilka projekt som får finansiering. Varje projektförslag utvärderas i samförstånd mellan 3-5 expertrådgivare med olika bakgrund och erfarenheter. Detta i syftet att med ett brett perspektiv ta fram bäst projekt.

”När jag anmälde mig trodde jag inte att jag skulle kvalificera mig som utvärderare då jag insåg att konkurrensen är stor. Men det gick vägen! Kommissionen vill ha olika bakgrunder och kompetenser representerade i utvärderingsgrupperna.”

”Idag är min näst sista dag här i Bryssel – på detta första uppdrag i alla fall. Det har varit otroligt lärorikt och spännande. Jag skulle vilja uppmana mina kollegor i Småland-Blekinges South Swedens olika medlemsorganisationer att anmäla sig expertutvärderare. Jag är säker på att det finns fler än jag som skulle tycka att det vore intressant och lärorikt att vara med i en sådan här process. Och inte minst så för man med sig ny kompetens tillbaka till arbetsgivaren som kan dra nytta av dessa nya erfarenheter.” avslutar Agata

Läs mer om vad uppdraget som expertutvärderare innebär och hur du anmäler dig här.