EU lanserar stödpaket till jordbrukare

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Bryssel 18 juli. På dagordningen stod en presentation av EU-kommissionens nya stödpaket på 500 miljoner euro riktat i huvudsak till EU:s mjölkproducenter. 

Bakgrunden till prisfallet på smör och mjölkpulver är ett ökat utbud på världsmarknaden och en minskad efterfrågan från framför allt Kina. Ryssland har också importstopp på livsmedel från EU till slutet av 2017, vilket påverkar priserna.

500 miljoner euro avsätts för stödpaketet. Av dessa föreslås Sverige få 6,9 miljoner euro.  Paketet innehåller sex olika delar varav en möjliggör utbetalningar i förskott.