EU-medel för marknadsföring av regionala livsmedelsprodukter

EU:s strategi för säljfrämjande åtgärder avser att hjälpa producenter att sälja livsmedel på en allt mer konkurrensutsatt global marknad. EU-medel kopplade till strategin kan användas för informations- och reklamkampanjer både i och utanför EU. Det finns således goda möjligheter för aktörer i Småland-Blekinge-Halland att ansöka om projekt för att främja den regionala livsmedelskedjan, både vad gäller marknadsföring på den svenska och/eller på den internationella marknaden.  

Säljfrämjande åtgärder för EU:s jordbruksprodukter skapar nya marknadsmöjligheter för livsmedelsindustrin i stort och hjälper livsmedelsaktörer att utveckla sin verksamhet. Budgeten för säljfrämjande åtgärder har ökat från 142,5 miljoner euro 2017 till 188,5 miljoner 2018. Den 31 januari 2018 kommer årets arbetsprogram och utlysningar offentliggöras under en informationsdag i Bryssel.  Informationsdagen anordnas av Chafea (European Commission – Consumers, Health, Agriculture and Food executive agency). Chafea beviljar bidrag och sköter bidragsavtal för så kallade multiprogram (program med minst två organisationer från minst två EU-länder eller en eller flera EU-institutioner). Efter en ansökningsomgång kan kommissionen välja ut så kallade enkla program (program med en eller flera organisationer från samma EU-land). De s.k. enkla programmen sköts i Sverige av Jordbruksverket. Från 2010 har Svenska aktörer deltagit i 12 program (2 multiprogram och 10 enkla program).

2017 års prioriteringar var bl.a. att främja produkter med EU:s kvalitetsloggor, produkter från EU:s periferi och stötta ekologisk produktion. EU-medel användes också för att stödja sektorer med särskilda marknadssvårigheter (som mjölkprodukter, griskött och nötkött). En ny post på 15 miljoner euro ska finansiera säljfrämjande program för att öka kunskapen om hållbart jordbruk. Mer statistik och exempel på tidigare projekt hittar du här.

Informationsdagen den 31 januari riktar sig till potentiella bidragssökare och utöver information kring det nya arbetsprogrammet och utlysningar kommer det även att anordnas en ”match-making session”. Deltagare kan registrera sig fram till den 24 januari .

För mer information kontakta Brysselkontoret adam.andersson@sbhss.eu