EU-medel till projekt som stödjer social inkludering

Nu finns möjligheten för verksamheter i Småland-Blekingen som arbetar med utbildning, ungdomar och idrott att söka EU-medel för projekt som stödjer social inkludering.  Denna möjlighet ges genom Erasmus+ 2016 som syftar till att öka ungas kompetens och chanser att få jobb. Totalt har EU-kommissionen avsatt 18, 5 miljarder kronor till Erasmus+ 2016.

Det som skiljer 2016-års utlysningar från tidigare är att fokus ligger på att uppmuntra projekt som särskilt stödjer social inkludering av flyktingar och invandrare, samt projekt som förebygger radikalisering. Eftersom lokal- och regionalnivå ofta arbetar med frågor gällande social inkludering kan det här vara ett utmärkt tillfälle för verksamheter i Småland-Blekinge att söka EU-medel för kommande projekt. Alla offentliga eller privata verksamheter som arbetar med utbildning, ungdomar och idrott kan ansöka om bidrag ur programmet.  Sista ansökningsdagen variera beroende på vad för slags programområde man är intresserad av. För att se sista ansökningsdatum för de olika programområden, klicka här.

Läs mer om Erasmus+ 2016 utlysningar här.