EU och Småland-Blekinge utmärker sig när det kommer till internationella klimatmål

Den 10 januari 2007 föreslog EU-kommissionen ett paket om energi och klimatförändringar som skulle leda till att EU på allvar trappar upp kampen mot klimatförändringar. Ett av förslagets initiativ var att EU-länderna skulle minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % till 2020 jämfört med 1990 års nivåer.

Redan nu, sex år i förväg, beräknas det därför redan nu att EU väntas överträffa det satte målet med bred marginal. Enligt europeiska miljöbyråns beräkningar kommer minskningen av växthusgaser 2020 att bli 24 procent jämfört med 1990 års nivåer.

Att EU beräknas överträffa 2020:s satta utsläppsmål gör att EU-länderna eventuellt kan fortsätta i denna positiva linje genom att uppnå 2030:s mål, där man siktar på en minskning av 40 procent av växthusgaser. Genom det beräknade överträffandet av klimatmålet år 2020 gör att man redan nu är på god väg att klara av det utsatte målet 2030. Med detta åtagande intar EU en ledande roll i kampen mot klimatförändringar.

Småland-Blekinges län har i en gemensam energibalans framställt en rapport för bland annat att visa vilken nivå utsläppen i våra län ligger på ett internationellt sett. Rapporten pekar på positiva åtgärder från Småland-Blekinge:s håll och att vi till och med ligger under EU:s utsläppsnivå. Kika gärna igenom rapporten och se även hur Småland-Blekinge även utmärker sig när det gäller energiproduktion och förnybar energi