EU överens om långtidsbudgeten & klimatmålet 2030

I och med att EU:s medlemsstater nådde en överenskommelse om hur demokrati- och rättsstatsvillkoren ska tillämpas vad gäller förutsättningarna för att ta del av EU-medel, ligger nu vägen öppen för att formellt anta EU:s långtidsbudget för perioden 2021 – 2027 enligt tidigare överenskommelser. Detta betyder även att EU:s Coronarelaterade krispaket, Next Generation EU, på 750 miljarder euro snart kan börja betalas ut. Vidare har EU-ledarna nu enats om att öka målet om minskade klimatutsläpp från 40 procent till 55 procent till år 2030. Nästa steg är förhandlingar mellan parlamentet och ministerrådet.