EU-parlamentet har sagt ja till ETS

 
Europaparlamentet har röstat igenom EU:s viktigaste klimatverktyg, systemet för handel med utsläppsrätter, EU ETS.
Centerpartiets Fredrick Federley har varit huvudförhandlare i ett av EU:s tyngsta utskott.

Tanken med systemet var att det skulle avskräcka från onödiga utsläpp om det kostade pengar att smutsa ner. ETS har varit anpassat för tiden innan finanskrisen, då man trodde att man skulle behöva väldigt många utsläppsrätter. Därför har det funnits ett överskott, och det har blivit alldeles för billigt att släppa ut.

Nu har man sett över systemet, dels för att nå upp till målsättningarna i Parisavtalet, men också för stimulera investeringar i klimatsmart teknik så Europa inte halkar efter innovationsmässigt.

I Småland-Blekinge-Hallands fall hoppas vi att klimatarbetet kommer att stödjas av de nya reglerna om ETS.