EU-projekt för att främja kvinnligt entreprenörskap söker svenska deltagare

Trots många framgångar på jämställdhetsområdet så finns det fortfarande stora glapp mellan könen på arbetsmarknaden. Även om kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har ökat så är de underrepresenterade inom entreprenörskap i Europa. Enbart 34.4 % av EU:s egenföretagare och 30 % av dess start-up-entreprenörer är kvinnor. Detta vill projektet WE GROW råda bot på, och nu finns det möjlighet för svenska företagare att delta.

Underrepresentationen har flera orsaker. Kvinnor möter fler svårigheter än män vid företagande – främst gällande tillgången till finanser, nätverk och att kombinera företagande med familjeliv. Ett ökat deltagande av kvinnor är dock inte bara en jämställdhetsfråga utan kan också öka tillväxten och skapa nya jobb.

WE GROW är ett EU-finansierat projekt som stöttar kvinnliga entreprenörer från Grekland, Kroatien, Belgien och Sverige i deras ansökningar till Horisont 2020-finansiering. Projektet erbjuder rådgivning, träning och coachning för att underlätta deltagande i Horisont 2020s SME-instrument, som erbjuder direkt finansiering till små och medelstora företag. Projektet pågår från oktober 2017 till september 2019. För att se om ett företag är berättigat till stöd ska man genomföra ett test, genom vilket passande kandidater väljs ut.

Från svensk sida är det RISE (Research Institutes for Sweden) som står bakom projektet. RISE har länge varit delaktiga i EUSMESupport2020 som är ett stödkontor för små och medelstora företag, finansierat av Vinnova och Tillväxtverket. Kontaktuppgifter till RISEs svenska kontaktperson finns här.

För Småland-Blekinge-Hallands del kan projektet underlätta för kvinnliga företagare i regionen. Då fler kvinnor än män tenderar att flytta till storstäder så skulle det även kunna ha en positiv demografisk effekt, då det skulle kunna få fler kvinnliga företagare att stanna kvar i hemmaregionen. Mer information om projektet finns här.