EU:s budget för 2020 – ökad finansiering till F&I

Tillväxt, klimatåtgärder och konkurrenskraft – det är några av 2020 års budgetprioriteringar som EU har kommit överens om. Den 18 november enades de tre EU-institutionerna om EU:s budget för 2020. Årets medel är fastställt till 168,7 miljarder euro. Positivt för regionerna är att budgeten för forskning och innovation ökar. 

Bakgrund:

Varje år på senvåren, lägger Europeiska kommissionen fram ett förslag till EU-budget för det kommande året. I år lades det ursprungliga förslaget från kommissionen fram den 5 juni 2019. Med det förslaget som underlag fastställer Europaparlamentet och rådet sina ståndpunkter. I år antog rådet formellt sin ståndpunkt den 3 september 2019, och Europaparlamentet antog sin ståndpunkt i plenum den 23 oktober 2019. Skillnader mellan Europaparlamentets och rådets ståndpunkter diskuteras i en förhandlingsprocess som kallas ”förlikningsförfarande”. I år pågick förlikningsförfarandet i 21 dagar, från den 29 oktober till den 18 november 2019.

Budgeten:

Nästa års budget kommer att förbereda övergången till nästa långtidsbudget, eftersom den kommer att bli den sjunde och sista delen av EU:s nuvarande budgetcykel för 2014–2020. EU-budgeten för 2020 uppgår till 168,69 miljarder euro i åtaganden (pengar som kan avtalas i kontrakt under ett visst år) och 153,57 miljarder euro i betalningsbemyndiganden (pengar som kommer att betalas ut). De mest prioriterade områdena är:

– Horizon, i budgeten finns en ökning med 8,8% till Horizont 2020, finansieringsprogrammet för forskning och innovation.  Det innebär en ökning på 13,5 miljarder euro till Horizont 2020 inför nästkommande år.

– Klimatfokus b.la. energiinfrastruktur och transport få en ökning på 35% sin finansiering.  

-Erasmus+ får ökade finanser på 3,6% nästkommande år för att stödja ungdomsutbytet inom unionen.

– Nära hälften av fonderna – 83,93 miljarder euro i åtaganden (+4,1 % jämfört med 2019) – kommer att bidra till att göra EU:s ekonomi mer konkurrenskraftig.

– Europeiska jordbrukare kommer att stödjas genom anslag på 58,12 miljarder euro.

– Det europeiska globala satellitnavigeringssystemet Galileo kommer att stödjas med 1,2 miljarder euro (+74,7 % jämfört med 2019) för att öka dess globala utbredning på marknaden.

Nästa steg:

För ett slutligt godkännande av den kompromiss som nåddes den 18 november måste både Europaparlamentet och rådet formellt godkänna texten (budgeten) inom fjorton dagar. Rådet förväntas godkänna budgeten den 25 november. Parlamentet är i Strasbourg denna vecka där budgeten är ett föremål för omröstning i parlamentet den 27 november. Detta kan komma innebära att vi i slutet av denna vecka har en färdigställd budget för 2020.