EU:s halvtidsöversyn

Kommissionen har föreslagit ett antal ändringar i samband med finansieringen av EU: s fleråriga budgetram (2014-2020). Halvtidsöversynen satte bland fokus på behovet av att COSME och Horisont 2020-programmen till förmån för att öka den europeiska ekonomiska tillväxten i EU. Kommissionen föreslår en ökning av finansieringen på 6,3 miljarder euro. Hela 2,4 miljarder € kommer att tilldelas strukturfonderna med uppgift att främja den ekonomiska tillväxten i EU-området och att på så sätt öka antalet arbetstillfällen. COSME kommer att tilldelas ytterligare finansiering mot bakgrund av att man önskar minska ungdomsarbetslösheten. Horisont 2020-programmet får ytterligare 400 miljoner euro. 50 miljoner euro tilldelas WiFi4EU projektet, som syftar till att stödja de europeiska samhällena i skapandet av gratis trådlösa nätverk. Andra frågor som finns i fokus i halvtidsöversynen är migration, säkerhet och yttre gränser, liksom externa investeringar i hållbar utveckling. Kommissionens budget kommer inte att leda till ytterligare ökningar av avgifterna från medlemsländerna. Kommissionens förslag väntas godkännas av parlamentet och rådet. 

Kommissionen har gett strukturfonderna godkänt att fortsatta fram till 2020, tack vare en lyckad början. Många länder har nyttjat strukturfonderna som bland annat startat innovativa projekt med anknytning till energieffektivitet samt projekt inom stadsutveckling. 

Strukturfonderna har även medgiv it att EIB (Europeiska investeringsbanken) har kunnat fungera över ett bredare område och har medgivit att EIB kunnat investera i mer riskfyllda projekt.