EU:s samlade respons för att bekämpa coronakrisen

Spridningen av COVID-19 har skapat många osäkerheter för EU:s medlemsländer, inte minst ur hälsosynpunkt men också utifrån ett samhällsekonomiskt plan. EU:s främsta fokus är nu att försöka hjälpa medlemsländerna med att både begränsa smittspridning men också försöka mildra de negativa ekonomiska följderna som sker på grund av pandemin.

De prioriterade fokusområdena för att minska krisen berör sjukvården och hanteringen av smittspridning men även de ekonomiska effekterna som uppstått i samband med situationen. Därmed mobiliserar EU särskilda krafter och har valt att koncentrera sig på följande fyra åtgärder för att på bästa sätt bekämpa de negativa konsekvenserna av COVID-19.      

1.Begränsa spridning

Att begränsa smittspridningen är en viktig åtgärd för att minska risken att fler drabbas av viruset. EU har därför infört gränskontroller för att minska resandet mellan länderna och ha koll på vilka som kommer in i respektive land. I dagsläget har även 14 medlemsstater återinfört gränskontroller inom EU. Detta har bidragit till långa trafikköer och problem med godstransporter. EU-kommissionen har därför infört så kallade Green Lanes som har förbättrat situationen. En tillfällig begränsning av icke-nödvändiga resor till EU i 30 dagar har antagits av EU-ledarna. Europeiska rådet initierade även en mekanism för integrerad politisk krishantering. Rådet har tillsammans med EU-kommissionen en fortlöpande kontakt med nationella sjukvårds-och inrikesministerier. Vidare arbetar EU:s smittskyddsmyndighet med att utforma riskbedömningar gällande viruset för EU:s medborgare

2.Se till att det finns sjukvårdsutrustning

EU genomför en rad åtgärder för att säkerställa att det ska finnas sjukvårdsutrustning för medlemsländerna. EU -kommissionen kommer att stödja hälso- och sjukvårdssystemen i EU:s medlemsländer med 3 miljarder euro från EU-budgeten. Syftet är att stödfinansiera medicinsk utrustning, allt från ventilatorer till personlig skyddsutrustning. Dessutom har man upprättat en reglerad export av skyddsutrustning för att samtliga länder ska få tillgång till utrustning. Ytterligare aktioner har vidtagits i form av en ny gemensam europeisk reserv av medicinsk nödutrustning, t.ex. respiratorer, skyddsmasker och laboratorieutrustning för att bistå EU-länderna. Just nu pågår även fyra EU-gemensamma upphandlingar. Kontrakten och även någon leverans är förhoppningsvis klar inom de närmsta par veckorna. Något som försvårar tillgången till sjukvårdsutrustning är även de exportrestriktioner som vissa medlemsstater nu infört.

3.Satsa på forskning om behandling och vaccin

Andra åtgärder som EU arbetar med för att bekämpa viruset och dess förödande konsekvenser är satsningar och främjandet av behandlingsmetoder och framtida vaccin. Därmed ska 47,5 miljoner euro användas för 18 projekt för vaccin och behandling via EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Över 100 forskningslag från hela EU och andra länder kommer delta i dessa projekt för att:

  • förbättra beredskapen för utbrott genom att utveckla mer avancerade övervakningssystem i syfte att förhindra och kontrollera virusets spridning.
  • kunna ställa en snabbare och säkrare diagnos.
  • hitta nya effektiva behandlingar
  • utveckla nya vaccin

Vidare kommer 90 miljoner euro i offentliga och privata medel användas till terapeutiska åtgärder och diagnostik via initiativet för innovativa läkemedel.

4.Mildra de ekonomiska effekterna

En annan viktig del av den kris som corona har genererat rör ländernas ekonomiska situation som har fått ta flera hårda smällar. EU:s ekonomiska respons på coronakrisen är den största som någonsin genomförts. EU-kommissionen inspirerad av den svenska modellen, vill låna ut 100 miljarder euro för att assistera företag och anställda under krisen. EU:s ekonomiska åtgärder från EU:s fonder för att mildra konsekvenserna av pandemin omfattar bland annat att 37 miljarder euro från EU:s budget som ska stödja hälso-och sjukvårdssystemen, de små och medelstora företagen och arbetsmarknaden. Dessutom ska upp till 28 miljarder euro från strukturfonderna från nationella anslag för 2014–2020, som ännu inte tilldelats projekt kunna användas för krishantering. Även upp till 800 miljoner euro från EU:s solidaritetsfond ska tilldelas de länder som drabbats hårdast. Totalt har 2,8 biljoner euro omdirigerats för att bekämpa krisen som uppstått i samband med corona. Andra förändringar som EU tvingats göra är reglering av EU:s statsstödsregler för att låta länderna stödja företag med ekonomiska stödpaket.

Den Europeiska Central Banken har också offentliggjort ett krisprogram som inkluderar 750 miljarder euro på grund av corona. Man har också meddelat från ECB att tillföra stödpaket på närmare 114 miljarder euro per månad för euroländernas ekonomi till årets slut.