EU:s strukturfonder gör nytta i Sverige

En sammanställning av EU:s sammanhållningspolitik och dess påverkan på medlemstaterna under den gångna tidsperioden 2007-2013 finns nu publicerade genom EU kommissionen. Publiceringarna har gjorts i form av korta och informativa faktablad för vartdera land.

I faktabladet om Sverige kan man läsa om hur stödet som delades ut under föregående programperiod har används och vad det har genererat i reella siffror. Totalt tilldelades Sverige 1,9 miljarder euro från den gemensamma sammanhållningspolitiken, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

Dessa medel har enligt Kommissionen hjälpt Sverige att skapa:

● 42 000 arbetstillfällen

●17 700 nya företag

● förbättra transportmedlen i städerna för mer än 1,5 miljoner människor

Sverige har även tillsammans med ESF möjliggjort:

● Utbildning för 97 400 arbetslösa (varav 44 % av deltagarna var mellan 15 och 24 år)

● Kompetensutvecklingsprojekt för 267 000 personer

Vidare i informationsbladen finns angivet hur mycket stöd vart land kommer att bli tilldelat under den kommande perioden 2014-2020. Det finns även angivet vilka prioriteringar som kommer att göras under denna tid. Dessa prioriteringar är framtagna genom ett partnerskapsavtal mellan kommissionen och regeringen. Prioriteringarna för kommande programperiod kommer att innefatta:

● Främjande av konkurrenskraft, kunskap och innovation

● Förstärkning av hållbart och effektivt användande av resurser för hållbar tillväxt

● Ökad sysselsättning, främjande av anställningsbarhet och förbättrad tillgång till arbetsmarknaden

 

För att läsa faktabladet, klicka här.

För att se andra länders faktablad, klicka här.