EU:s vecka för hållbar energi 13-17 juni samt övergången till hållbar energi

Igår började veckan för att uppmärksamma hållbar energi och projekt kring förnybar energi som anordnas av EU-kommissionen och som kommer att pågå till den 17 juni. Veckan är till för att sammanföra den offentliga sektorn med andra aktörer såsom energibolag, konsumenter och forskningsinstitut. Under veckan kommer det även att delas ut ett pris för ett projekt som på ett innovativt vis bidragit till utvecklingen av den hållbara energin framåt. 
 
EU-kommissionen har som målsättning att få så många medlemsländer som möjligt att övergå till hållbar energi fram till år 2020. Igår deltog Småland Blekinges Brysselkontor i en konferens angående vilket fokus olika aktörer anser övergången ska ha.

 
I maj i år skrev generaldirektören för energi, Dominique Ristori, i sitt nyhetsbrev att kommissionens mål bland annat går ut på att öka tillgången till olika energidistributörer för att kunna erbjuda konsumenter ett så stort utbud och ett så rättvist pris som möjligt. 
 
På konferensen igår redogjorde Mechtild Wörsdörfer från generaldirektoratet för energi mer utförligt om kommissionens synpunkter på energiövergången och att kommissionen gärna ser ett större fokus på konsumenterna och deras rättigheter när det kommer till energifrågan. Efter år 2020 vill kommissionen även arbeta med att sammanföra alla medlemsländernas energipolicy till en gemensam istället för som det ser ut idag, där alla länder har sina egna nationella mål att följa. Vidare nämnde hon även att det finansiella instrumentet EFSI (European found for strategic investment, är ett mycket viktigt instrument för att nå målet med en övergång till hållbar energi inom EU då energisektorn har varit den sektorn som det har gjorts flest investeringar i med hjälp av EFSI.  
 
Regionkommitténs synpunkter kring energiövergången till mer hållbar energi framfördes av Michel Lebrun, som betonade vikten av regionala och lokala aktörer när det kommer till en sådan här omställning. Det är dessa aktörer som i slutskedet ska implementera beslut som tas i energifrågan och de måst då vara handlingskraftiga på att hitta rätt ansvariga och rätt infrastruktur för att göra övergången effektiv. Detta utan att tappa regionernas speciella förutsättningar och viljor att anpassa energiutbudet efter sina specifika regionala profiler.
 
Läs generaldirektörens nyhetsbrev här samt mer om Energy week här