EU satsar på hållbara byggnader med ny renoveringsvåg

Idag presenterade EU-kommissionen strategin för en ny europeisk renoveringsvåg. Den är en del både av gröna given, av den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi och av EU:s återhämtningsplan. Anledningen till att man satsar på renovering är att Europa har kommit långt när det gäller energieffektivisering vid nybyggnation, men för att nå mål om klimatneutralitet 2050 måste de gamla byggnaderna, som utgör 85% av byggnaderna, bli mer hållbara. Renoveringsvågen ska bidra till detta genom en rad av regelmässiga, finansiella och stödjande åtgärder.  Förutom att nå klimatmål väntas satsningen på renovering leda till investeringar och jobb, vilket behövs för Europas återhämtning. För Småland Blekinge Hallands medlemmar finns det mycket som kan vara intressant att bevaka och engagera sig i. Satsningar på offentliga byggnader är givetvis intressant för oss som fastighetsinnehavare, men även satsningar på att utveckla en ny europeisk Bauhaus-stil där vi har stor kompetens i våra regionala innovationssystem att bidra med. Det även positivt att trä är ett av de byggnadsmaterial som EU-kommissionen nu förordar.

Ny europeiskt Bauhaus-stil och utvecklad marknad för hållbart byggande

Ett av de nyckelinitiativen i renoveringsvågen är etablerandet av en ny europeisk Bauhaus-stil. Här ser man framför sig ett interdisciplinärt projekt som leds av forskar, arkitekter, formgivare, konstnärer, planerare och civilsamhället. Tillsammans ska detta leda till hållbara byggnader som är både prisvärda och estetiskt tilltalande. Fram tills sommaren kommer EU-kommissionen genomföra en bred participatory co-creation-process, och etablera ett nätverk bestående av de fem första Bauhaus-platserna från olika länder sentast 2022. För Småland Blekinge Halland som har stor kompetens på området hållbar byggnation kan det vara särskilt intressant att delta i framväxten av detta initiativ.

I renoveringsvågen presenteras även en rad åtgärder som för att göra själva byggnadssektorn hållbar. Det man vill se är en sektor som baseras på cirkulära lösningar, som använder och återanvänder hållbara material och som integrerar naturbaserade lösningar. Som hållbara material pekar EU-kommissionen ut trä och biobaserade material. Byggnaders hållbarhet ska bedömas utifrån ett livscykelperspektiv. För detta ändamål har EU-kommissionen stöttat utvecklingen av det europeiska LCA-ramverk Level(s). Detta särskilt intressant utifrån våra regionala styrkeområden inom hållbart byggande ibland annat trä.

Man ser även att det finns ett kompetensgap när det gäller hållbart byggande och renoverging, och det kommer att göras riktade satsningar för att adressera detta, t.ex. inom EU:s skills agenda.   

Tillgång till finansiering

Renovering är inte gratis och en viktig del av renoveringsvågen är att stärka tillgången till finansiella medel. Detta sker dels genom EU:s nya fond för återhämtning och resiliens, som r en del av återhämtningspaketet NextGenreation EU, men även övriga EU-program kommer kunna stötta på olika sätt. För Småland Blekinge Halland som har expertis inom området hållbara byggnader kan EU:s kommande FoI-program Horisont Europa vara särskilt intressant, inte minst partnerskapet Sustainable Built Environement (Built4People). Man kommer även se över regelverk så att det blir enklare att kombinera stöd och att ge stöd till företag.

Satsningar offentliga byggnader

Som offentlig fastighetsinnehavare finns det ett antal satsningar som kan vara intressanta för våra medlemmar. Här är några:

  • Förslag om utökade krav för renovering av offentliga byggnader (juni 2021)
  • Översyn regelverk, standarder och information kopplat till energiprestanda (juni 2021)
  • Utveckla kriterier för grön offentlig upphandling av byggnader (juni 2022)
  •  Höjda mål för andelen förnybar energi till uppvärmning och kylning. Stärkta möjligheter att nyttja avfall till kyla och värme.

Nästa steg

Till renoveringsvågen finns en omfattande plan med åtgärder som kommer presenteras de kommande åren. Dessutom väntas en strategi för hållbart byggnader presenteras första kvartalet 2021. Brysselkontoret kommer bevaka EU:s initiativ för hållbart byggande på generell nivå, samt de åtgärder som bedöms vara särskilt relevanta. Kontakta Linda om det är något särskilt som ni vill att vi bevakar eller vill ha mer information kring.

Se följande länkar för mer information: