EU-utmärkelser som kan sätta ert namn på kartan

Det finns en rad olika europeiska utmärkelser och du kan vinna mycket mer än enbart äran om utmärkelsen delas ut till dig. En europeisk utmärkelse öppnar dörrar, då du har chansen att visa upp ditt goda exempel och det gör dig till en intressant aktör för andra parter. Det kan leda till partnerskap, kontakter, möjligheter till stor medial uppmärksamhet samt en ökad förståelse från omgivningen. Härunder kan du läsa mer om två utmärkelser – en om energi och en om social innovation.

Energiutmärkelsen Roger Léron Award 2015

The European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE) är en ledande sammanslutning av lokala samt regionala energikontor och regioner i Europa. FEDARENE:s syfte är att stödja verksamheter som är dedikerade till långsiktiga prestationer inom området energi och hållbarhet. Här kan du läsa mer om FEDARENE och deras arbete.

I linje med sina uppdrag har FEDARENE etablerat Roger Léron Award.  Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma hållbarhet, positiva attityder, en proaktiv strategi och en framgångsrik implementering av olika projekt inom fältet för hållbar energi på en lokal och regional nivå. Utmärkelsen kommer årligen att delas ut till en person eller till en institution med utomordentliga meriter inom ämnet hållbar energi. Några av områdena som är intressanta för utmärkelsen är följande:

·         Energieffektivisering inom privata samt offentliga byggnader och hus

·         Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor

·         Främjandet avrationell energianvändning

·         Påverka den allmänna opinionen om moderna energilösningar

Det här är bara några av de inriktningar som utmärkelsen fokuserar på. För mer information och anmälan, klicka här. Sista ansökningsdag är den 15 april 2015.

 

Utmärkelse inom social innovation – REVE Exellence Award 2015

REVE Excellence Award är till skillnad från Roger Léron Award en utmärkelse som har funnits i några år och vars fokus ligger på andra ämnen. REVE 2015 identifierar och belönar bästa arbetsexempel för partnerskap mellan offentliga myndigheter och sociala aktörer som producerar mätbar social innovation. Områden som berörs av det här är b.la:

 

·         Utformningen av nya modeller för lokal välfärd

·         Finansieringslösningar för att stödja en hållbar samhällsutveckling

·         Utformandet av ny politik med och för ungdomar

·         Arbetet mot diskriminering, rasism och homofobi

 

En anmälningsblankett online kommer snart att läggas ut, men fram till dess går det att skicka in en ansökan till exellence2015@revesnetwork.eu. Sista dagen för anmälan är den 30e april.