Europa efter krisen diskuterades på SBHSS Europaforum och Västsvenska EU-konferensens webbinarium

Den 23 april arrangerades SBHSS Europaforum och Västsvenska EU-konferensens gemensamma webbinarium på temat Europa efter krisen och hur pandemin påverkat EU-samarbetet. De som resonerade kring detta var EU-kommissionens representant i Sverige Kristian Danielsson, den halländske europaparlamentarikern Jörgen Warborn, samt SIEPS-forskaren Anna Wetter Ryde som har skrivit en rapport om när folkhälsa ställs mot den inre marknaden. Christian uppmärksammade att temat är mycket lägligt med tanke på konferensen om Europas framtid som just lanserats. Han fokuserade på två av EU:s största utmaningar – Covid- 19 och klimatet – och uppmanade regioner och kommuner att engagera sig och göra inspel till såväl europeisk som nationell nivå. Jörgen å sin sida framförde särskilt oro över att EU halkar efter i konkurrenskraft och ställde sig negativ till att strategisk autonomi skulle vara svaret på detta. Anna förklarade hur vi i krisens början upplevde nationalism med stängda gränser, men att man nu börjar se värdet av europeiskt samarbete i kriser. Hon menar att vi från tidigare kriser lärt oss att vi behöver skapa en bättre krishanteringsmodell och att kriser kanske måste ses som ett normaltillstånd att ständigt hantera.  Bo-Josef Eriksson, regional utvecklingsdirektör Region Halland, ledde diskussionen och avslutade med att bjuda in till fortsatta diskussionerna på plats i Falkenberg 2022!

Missade du webbinariumet? Då kan du se det här!