Turism

Turism är en av Småland-Blekinge-Hallands främsta tillväxtbranscher. Samtliga regioner i Småland-Blekinge-Halland arbetar för att öka regionens attraktionskraft och tillgänglighet för turister. Den regionala samordningen fungerar som en knutpunkt mellan universitet, privata och offentliga aktörer. 

Tillsammans utgör våra fem regioner Sveriges största turistregion under sommaren, men i takt med klimatförändringarna (ex. vattenbrist under sommaren) ser vi flera möjligheter att utveckla våra populära semesterplatser till hållbara destinationer. EU och Brysselarenan kan bl.a. nyttjas för internationella samarbeten och finansieringsmöjligheter för vidareutveckling av turismsektorn i Småland-Blekinge-Halland.

Kontakt Adam Andersson  

Adam.andersson@sbhss.eu

+ 32 987-62 15 92