Europaforum 2022

I år ser vi fram emot att kunna träffas under Småland Blekinge Hallands Europaforum i Falkenberg! Europaforum är den årliga konferensen där Småland Blekinge Halland bjuder in till att förankra det europeiska arbetet och visa hur våra regioner och dess aktörer påverkas. Temat för årets konferens är Ett nytt Europa – nya möjligheter att jobba tillsammans. Europaforum är en diskussionsplattform där politiker och tjänstemän på lokal och regional nivå samt representanter från myndigheter och näringslivet får tillfället att dela erfarenhet, utbyta kunskap och knyta viktiga kontakter. Det blir ett tillfälle för alla våra läns aktörer som arbetar med lokal och regional utveckling att diskutera EU-frågor och öka EU-kompetensen. Dessutom planeras en dialogfora för både politiker och tjänstepersoner i anslutning till konferensen.

Småland Blekinge Halland kommer genomföra Europaforum i samband med Västsvenska EU-konferensen den 12 – 13 Maj på Grand Hotel Falkenberg/ Tryckhallen i Falkenberg. Antalet platser är begränsade men digitalt deltagande erbjuds också.

Programmet och agendan för Europaforum 2022

Anmälan via länk eller QR-kod: