Europaforum 2023 – EU och vägen framåt för regioner

Europaforum är en mötesplats för tjänstepersoner, politiker och beslutsfattare inom regional och lokal utveckling för att byta erfarenheter och hitta en gemensam väg framåt. Den 11 maj arrangerades årets Europaforum i Kalmar, som detta år fokuserade på de regionala och lokala möjligheterna att använda EU-arenan för att skapa en mer hållbar framtid. Under konferensen diskuterades bland annat hur regioner och kommuner påverkas av EU:s policyprocesser och lagstiftning, samt hur de i sin tur kan påverka samma processer i ett tidigare skede. Detta är särskilt viktigt med tanke på den centrala roll de lokala och regionala insatserna har i EU:s prioriterade gröna och digitala omställning.

Med EU och regional utveckling som övergripande tema anordnades studiebesök inom digitalisering samt trä- och skogsnäringen. Områdena står högt på den europeiska agendan och våra regioner och universitet är aktivt involverade i båda. Bland annat presenterades projekten eHealth Arena och Bizwood mer ingående under studiebesöken.

Konferensen avslutades sedan med flera framstående talare, bland annat deltog Jytte Guteland, tidigare EU-parlamentariker och numera riksdagsledamot, Eva Sjögren från Regeringskansliet, samt Erik von Pistohlkors från EU-kommissionen i Sverige. Även SBHSS fick möjligheten att presentera sitt arbete och betonade vikten av att engagera sig i EU-frågor på en lokal och regional nivå.  Detta för att komma in tidigare i EU:s policyprocesser och skapa bättre förutsättningar för våra regioner.

Årets konferens var den femte upplagan av Europaforum som i år arrangerades av Linnéuniversitetet och Region Kalmar Län. Värdskapet roterar vanligtvis mellan aktörerna i SBHSS och för 2024 tar Region Jönköpings län över stafettpinnen.