Europaforum 2023- Småland Blekinge Halland South Sweden

Linnéuniversitet i Kalmar, den 10-11 maj 2023

Den digitala och gröna omställningen är EU:s stora initiativ för att möta globala utmaningar- och vi är en del av detta. Det är summan av regional och lokala insatser som leder till omställningen. Europaforum 2023 ger möjligheten att lyssna på föreläsare från EU-kommissionen, riskdagen, Regeringskansliet och akademin, samt ta del av goda exempel från våra egna regioner.

Europaforum 2023 handlar om hur vi påverkas av och kan vara med och påverka EU:s policyprocesser och lagstiftning. Dessutom lyfts praktiska exempel på hur vi använder verktyg såsom Missions, Europeiska digitala innovationshubbar och New European Bauhaus för att påskynda  omställningen och skapa en hållbara framtid.

På eftermiddagen den 10 maj arrangeras fyra studiebesök på temat kombinera samhällsnytta och näringsliv. Som deltagare får du möjlighet att välja ett av följande studiebesök:

 • Digitalisering
  • Hur kan rätt partnerskap leda till omställning? Digitalisering i olika arbetsområden kan stödja utvecklingen av enskilda företag och den offentliga sektorn korsbefrukta forskningen. Lär dig mer genom exempel från eHealth Arena och BusinessLab.
 • Hållbarhet i näringslivet
  • Kan sanering av natur leda till nya affärsidéer? Hur ska vi tänka när alla behöver jobba på ett mer hållbart sätt för att säkra framtidens affärer? Få inspiration från projekten LifeSure och Klivet.
 • Trä- och skogsnäringen
  • Hur nyttjar vi bäst skogens olika värden i en tid där vi snabbt behöver få ner utsläppet av växthusgaser i Europa och i världen? Genom att titta på projektet Bizwood och skoglikt mångbruk (Skogens kraft) belyser vi olika aspekter för en fortsatt utveckling av den sydsvenska trä- och skogsnäringen.
 • Ansvarsfull vattenhantering
  • Hur får vårt samhälle tillgång till vatten av bra kvalité även i framtiden? En nyckel är att använda vårt vatten varsamt, återanvända och cirkulera det, samt att ta ut vatten av olika kvalitéer. Lär dig mer om vattensymbios, vattenfördröjande åtgärder, tillgång och efterfrågan.

På torsdagen den 11 maj är det fullspäckat schema med flera framstående talare och stort fokus på det regionala och lokala perspektivet. Se det fullständiga schemat nedan!

Missa inte chansen att delta på årets Europaforum i Kalmar för att lära er mer om samspelet mellan regional och EU-nivå samt träffa andra som arbetar för lokal och regional utveckling utifrån ett EU-perspektiv.

Läs mer om konferensen, agendan och anmälan här! OBS!! Sista anmälningsdag 24 april.