Europas medborgare-”Mer för oss samman än det som skiljer oss åt!”

Den senaste tiden inom EU har präglats av Storbrittanniens folkomröstning och att vi nu sannolikt kan emotse en Brexit. Var står EU:s befolkning efter folkomröstningen? Vilket EU vill Eus medborgare se? Den närmaste tiden kommer säkerligen att präglas av diskussioner om hur EU kommer att förändras. Vilka frågor skall EU hantera och vilken omfattning skall samarbetet ha? En mängd frågor förutom Brexit påverkar. Terroism, klimatförändringar, flyktingkris. Vilken roll skall EU spela? EU-parlamentet har tagit fram en Eurobarometer där man undersökt opinionen hos befolkningen efter Brexit.

I undersökningen finner befolkningen att EU: s högsta prioritet skall vara kampen mot terrorismen följt av åtgärder för arbetslöshet, kampen mot skattebedrägerier, migration, skydd av de yttre gränserna och miljön. De tillfrågade i undersökningen tror att mera gemensamma EU-åtgärder krävs på de flesta politikområden som de tillfrågades om. Kampen mot terrorism (82%) och kampen mot arbetslösheten (77%) valdes ut som de främsta prioriteringarna. Av de tillfrågade medborgarna efterfrågade 75% mer EU-åtgärder i kampen mot skattebedrägeri och 74% ansåg också att fler ingripanden behövs på migrationsområdet, 71% efterfrågade mer skydd av de yttre gränserna, medan 67% ville se fler insatser för att öka miljöskyddet. Parlamentet har också inrättat en granskningskommitté som kommer att se över den information som offentliggjordes i och med Panamadokumentens avslöjande. Att man efterfrågar mer skydd av EU:s gränser gör att Parlamentet kommer att arbeta mer med gränsbevakningsmyndigheten Frontex. Trots Brexit kan man konstatera att tre fjärdedelar av européerna (74%) tror att det för dem samman är viktigare än det som skiljer dem åt. De allra flesta människor sade också att EU bör ingripa mer än i dag.