European Week of Regions and Cities 8-11 oktober 2018

För 16:e året i rad anordnar Regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik i höst European Week of Regions and Cities (EWCR). Den 8-11 oktober väntas 6000 besökare till evenemanget i Bryssel som erbjuder olika sessioner, utställningar och nätverksmöjligheter med politiker, beslutsfattare, tjänstepersoner, experter och många andra aktörer.

Årets tema för konferensen är ”For a strong EU cohesion policy beyond 2020”. 2018 fyller EU:s sammanhållningspolitik 30 år, men den framtida finansieringen är osäker i och med Brexit och olika åsikter om vilka prioriteringsområden EU bör ha framöver. I maj lägger kommissionen fram det nya förslaget om EU:s flerårsbudget för perioden 2021-2027. Höstens konferens kommer att vara huvudplattformen för regioner att kunna uttrycka sina åsikter gällande den nya budgeten, kommissionens nya lagförslag om sammanhållningspolitiken som följer på detta samt Europas framtid ur ett regionalt och lokalt perspektiv.

EWCR är därför ett tillfälle för regionerna att visa vilka konkreta förbättringar som sammanhållningspolitiken har medfört och därmed betona vikten av en fortsatt stark sammanhållningspolitik i Europa. För Småland-Blekinge-Halland är veckan, som den även varit tidigare år, ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Årets tema om sammanhållningspolitikens framtid gör också veckan än mer intressant i och med vårt engagemang i frågan både i Bryssel och på hemmaplan.  

Mer information om konferensen går att hitta på de här sidorna:

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/docs/EURegionsWeek_Guide_for_event_partners_2018.pdf