European Week of Regions and Cities (EWRC) 2020

I år arrangeras EWCR för 18:e gången mellan 12–15 oktober. EWCR är det största årliga evenemanget som hålls i Bryssel och har utvecklats till att bli en unik nätverksplattform som samlar politiker, förvaltningar, branschexperter och akademiker från regioner och städer i Europa för att utbyta kunskap och erfarenhet.

Varje år hålls en enkät om de huvudteman som tas upp och i år kommer evenmanget att utgå från följande teman.

  • Green Europe
  • Cohesion and Cooperation
  • Empowering Citizens

Förra året hade Europeiska kommissionen och Regionkommittén en rekordhög 9 000 deltagare med över 330 seminarier och workshops – vilket bekräftade evenemangets relevans som en plattform för att diskutera och hitta lösningar för europeiska samhällsutmaningar på regional och lokal nivå.

Sista datumet för att skicka in partnerskapsansökningar som ska vara en officiell del av arrangemanget är den 27 mars.

Sista datumet för att skicka in ansökan för sidoevenemang är den 2 september.

Arrangemangets hemsida hittar du här.

Guide för hur evenemanget organiseras hittar du här.