European Week of Regions and Cities

För 15:e gången arrangerar Regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik European Week of Regions and Cities (tidigare Open Days). 9-12 oktober samlas lokala, regionala, nationella och europeiska beslutsfattare, experter, tjänstepersoner, handläggare och många andra i Bryssel för att skapa kontakter, utbyta erfarenheter och etablera samarbeten.

Sedan 2003 arrangeras en vecka i oktober med ett hundratal seminarier, workshops, debatter och nätverksträffar, något som lockar ungefär 6 000 besökare varje år. Ämnen som brukar behandlas är utbyte av goda exempel, gränsöverskridande samarbeten och partnerskap, regional innovation och lokal utveckling. Teman och evenemang under årets vecka går att läsa om på veckans hemsida. Ämnen som kommer behandlas inkluderar dels regionpolitikens framtid och dels hur globaliseringens fortsatta effekter ska mötas politiskt. Hur kan politiken möta de ekonomiska och sociala utmaningar som skapas när enkla industriarbeten ersätts med en allt mer serviceinriktad ekonomi? Hur har den egna regionen arbetat för att möta dessa utmaningar – och vad kan den lära och lära av andra?

För Småland-Blekinge-Hallands del precis som för EU:s övriga regioner är denna vecka i oktober ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter för pågående och framtida projekt. Den ger också många chanser att lära av andras erfarenheter, till att inhämta inspiration för det egna utvecklingsarbetet regionalt och lokalt. Det är chanser som både offentliga och privata aktörer använt över åren. Brysselkontoret kan innan och under veckan användas som en mötesplats, dörröppnare och en väg till kontakter inte bara i Bryssel utan med representanter från alla EU:s regioner.  Visserligen är det redan för sent att ingå ett formellt konsortiumsamarbete, men den kommande veckan i oktober kommer ändå vara en viktig post att skriva in i kalendern. Eftersom konsortier är formellt avtalade samarbeten inom ett EU-finansierat projekt innebär detta att kontakter och idéer till projekt måste skapas med lång framförhållning innan oktober. Detta är dock som sagt inget som hindrar veckan från att bidra med mycken inspiration och tillfällen till att bilda andra samarbeten. Förra året var exempelvis 16 personer från Småland-Blekinge-Halland här under veckan för att diskutera samverkan på hemmaplan i Sverige, så tveka inte att kontakta oss på Brysselkontoret för mer information.

Registreringen för veckan öppnar först i juli, men många av de kommande evenemangen och diskussionsämnena finns redan nu på hemsidan. Veckan kommer säkerligen även att, precis som andra år, kantas av en lång rad sido-event som kan vara lika eller till och med mer intressanta än de officiella evenemangen. Intresserade kan därför med fördel hålla kontakt med oss på Brysselkontoret för att få mer information om veckans både officiella och inofficiella evenemang.