Europeisk samverkan kring närproducerade livsmedel

REGAL är ett nätverk av regionala kontor i Bryssel som samverkar kring frågor som berör livsmedelsindustrin. Nätverkets syfte är att främja innovation och entreprenörskap inom små och medelstora företag som verkar inom sektorn. I jämförelse med nätverket ERIAFF (se vår nätverkslista) som samverkar kring frågor gällande innovation inom lantbruk och hållbarhetsfrågor, arbetar REGAL med frågor gällande innovation inom organiskt och lokalproducerade livsmedel.

Nätverket har sina rötter de sydeuropeiska regionerna: Baskien, Lombardiet, Navarra och Ligurien. REGAL-nätverket ska agera som plattform för projektidéer och kunskapsutbyten för att främja lokala och regionala aktörer. Detta för att stärka deras konkurrenskraft samt påverka regionens konsumtion av mat.

 

I förra veckan hölls ett första möte där nätverket presenterade sitt arbete för regionala aktörer på EU-nivå. EU-kommissionens generaldirektorat för tillväxt och jordbruksfrågor fanns representerade under möte och presenterade hur nätverket kan verka för tillväxt samt en ökad sysselsättning i de samverkande regionerna. Kommissionen finansierar dessa typer av projektidéer framför allt genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling där Jordbruksverket är ansvarig myndighet i Sverige.

REGAL bjuder in samtliga regioner inom EU med gemensamma intressen att samarbeta för främjandet av lokala livsmedelsproducenter. I Småland Blekinge finns flera aktörer med koppling till livsmedelssektorn och frågans betydelse har på senare år vuxit i regionernas arbete. Genom nätverket öppnas således nya vägar för våra regioner att samarbeta och förstärka vår position på EU-nivå. Det handlar dels om att ta del av andras kompetenser, men även att finna nya områden att använda vår egen kompetens.

Hör av dig till Brysselkontoret för specifik information.