Europeiska livsmedelskonferenser 2018

Småland-Blekinge-Hallands tjänstepersoner som arbetar med livsmedelsfrågor har möjlighet att delta på konferensen ”Food safety 2020” och/eller ”High Level Event Food2030” (side-events) som båda anordnas vecka 24 (11 – 13, 14 – 15 juni). Food safety 2020 arrangeras av regionnätverket Eriaff i Seinäjoki, Finland och EU-kommissionens ”Food2030” går av stapeln i Plovdiv, Bulgarien.

Food 2030

Food2030 är EU:s övergripande agenda för främjandet av en hållbar livsmedelskedja och består av fyra övergripande prioriteringar:

  • Näring för hållbara och hälsosamma dieter.
  • Klimatsmarta och miljövänliga livsmedelssystem.
  • Cirkulärt och resurseffektivt livsmedelssystem.
  • Innovation och främjandet av samhället.

Europeiska regionnätverket ERRIN anordnade tidigare i år ett möte med Karen Fabri från kommissionen (DG Agri-Food) som presenterade Food2030 agendan där regioner fick chansen att yttra sig genom att svara på 9 frågor – se presentationen här. Nästa stora möjlighet att medverka i diskussionerna om Food2030-agendan är den 14 – 15 juni 2018 i Plovdiv Bulgarien. Då kommer Bulgarien i egenskap som rådsordförande medlemsland anordna High Level Event Food2030. Under ERRINs arbetsgruppsmöte (bioekonomi) den 11 december lyftes frågan om eventuella side-events under FOOD2030-konferensen i Plovdiv, som ERRINS medlemmar kan arrangera om intresset finns. Kanske vill någon av Småland-Blekinge-Hallands aktörer hålla i en presentation eller anordna en workshop?

En av anledningarna till att vara uppdaterad kring målen i Food2030, och eventuellt medverka på konferensen, är att Food2030 påverkar riktningen för kommande utlysningar för livsmedel inom Horisont 2020 (SC2) och ev. ersättande program efter 2020. Vi ser därför potential att fortsättningsvis delta i interregionala forum, genom exempelvis ERRINS arbetsgrupp för bioekonomi, för att vidare diskutera och föra fram eventuella ståndpunkter från Småland-Blekinge-Halland kopplat till Food2030.

Kontakta Brysselkonotret (Adam Andersson) för mer information. 

Eriaff – Food Safety 2020

Den 11 – 13 juni är det dags för Eriaff (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) konferens ”Food Safety 2020” i Seinäjoki Finland. Eriaff-nätverkets syfte är att stärka europeiska innovationspartnerskap inom jordbruksproduktivitet och hållbarhet genom att skapa utbyten och samarbeten mellan europeiska regioner. Eriaff har idag 71 medlemsregioner (41 medlemmar och 30 observatörer) där Småland-Blekinge-Halland är med som observatör.

Konferensen Food Safety 2020 är en möjlighet för tjänstepersoner, företagare och politiker i alla europeiska regioner att diskutera frågor och utbyta erfarenheter på temat livsmedelssäkerhet. Representanter från alla europeiska regioner är inbjudna. Programmet uppdateras kontinuerligt och det första utkastet kommer att publiceras nu i december. För mer information besök eriaff2018.seamk.fi