Europeiska mobilitetsveckan, från Bryssel till Småland-Blekinge-Halland

Den Europeiska Mobilitetsveckan är en årlig höjdpunkt för många rörlighetsintresserade européer. Från bilfria dagar i Bryssel, till mobilitetsseminarier och fria resor i kollektivtrafiken i Småland-Blekinge-Halland, har Mobilitetsveckan mycket att erbjuda. Hur har Brysselkontoret upplevt veckan och den årliga bilfria dagen i Bryssel och vad kan regionerna i Småland-Blekinge-Halland lära sig av andra? Läs vidare, så djupdyker vi ner i den Europeiska Mobilitetsveckan.

Den Europeiska Mobilitetsveckan är en årligt återkommande tematisk vecka som anordnas i samarbete med EU-kommissionen. Mobilitetsveckan upprättades av EU-kommissionen 2002 med syftet att uppmärksamma hållbar rörlighet och transporter inom EU. Veckan anordnas alltid runt den 22 september vilket är den internationella bilfria dagen. 2023 anordnas veckan mellan den 17-22 september och invigdes med den årliga bilfria dagen i Bryssel.

Parallellt med upprättandes av den Europeiska Mobilitetsveckan 2002 inrättades också Bryssels bilfria dag. Sedan dess har Brysselborna och ditresta besökare, en gång om året, kunnat njuta av ett Bryssel helt utan biltrafik. I hela Brysselregionen stänger trafiken för personbilar utan exceptionella undantagstillstånd mellan 09:30 och 19:00. Från kl. 09:30 flockas fotgängare och cyklister i alla dess former till en stor folkfest. På smågator letar sig barnfamiljer ut och förvandlar gatan till lekplatser och grannar ställer till med grillfest. Vid de så för Bryssel karakteristiska små torgen anordnas loppmarknader och på de större vägarna glider cyklister fram längs sträckor som annars mest är präglade av dålig luftkvalité och bilköer. Vid korningen Arts-Loi bedöms avgaser och föroreningar av kväveoxid och -dioxid minska med hela 90 procent jämfört med en vanlig arbetsdag. Mest slående är också tystnaden, trots att gatorna är proppfulla med folk. Bakgrundsljudet uppskattas nämligen också minska med hela 90 procent jämfört med vanliga veckodagar. Dessa siffror är slående, för samtidigt visar den europeiska miljömyndigheten att det i Belgien årligen dör ca. 8900 personer där dödsorsaken går att härleda till luftföroreningar. Trots vår förhållandevis friska svenska luft, dör motsvarande 6700 personer på samma sätt i Sverige varje år. Belgien med en befolkning på 11,5 miljoner och Sverige med en befolkning på 10,4 miljoner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla som någon gång besökt Bryssel vet att det finns mycket mer att önska när det gäller tillgänglighet för fotgängare och cyklister. Bilen har av allt att döma, kulturellt och praktiskt, företräde i Bryssel. Samtidigt sker en rad radikala och framåtblickande initiativ och förändringar i Bryssel. Den tidigare så trafikerade centralesplanaden, Anspachallén, där Bryssels gamla stadså fram till 1871-talet slingrade sig fram genom den medeltida stadsbilden, stängdes 2015 av och gjordes om till en praktfull och grön esplanad. Under och efter Covidpandemin har cykelvägarna byggts ut i rasande fart och cyklister har nu företräde längs hela Louisaavenyn. Vidare, om bara några år kommer det trendiga shoppingstråket längs den gyllene-skinns-allén mellan hållplatserna Louise och Port de Namur, att omvandlas till en grön esplanad, med ambitioner om att mäta sig med Paris borgmästaren Anne Hidalgos planer för Champs-Élysées.

Hur uppmärksammas då Mobilitetsveckan i Småland-Blekinge-Halland? Inte nödvändigtvis med bilfria dagar, men med en hel del spännande seminarier, pröva-på utställningar och gratis kollektivtrafik. Inte minst i Region Halland som i år anordnar två så kallade ”Mobilitetsmedleyn” under veckan, och i Region Kalmar län där det är fri kollektivtrafik under den bilfria dagen den 22 september.

Den Europeiska Mobilitetsveckan är en återkommande temavecka för att testa på hållbara mobilitets- och transportlösningar. Det är en vecka att låta sig inspireras och lära sig av hur andra arbetar med frågor kring rörlighet. Det är också en vecka för att reflektera och våga tänka kring hur en stadsbild utan, eller med betydligt mindre privattrafik, skulle kunna se ut, låta och lukta. Mobilitet är skapad för och av människor, och på det viset kan det också förändras efter våra förändrade behov och önskemål. Det är kärnan i den Europeiska Mobilitetsveckan.

Vill ni lära er mer om den Europeiska Mobilitetsveckan och vad som är på gång i Bryssel kring mobilitetsfrågor, eller planerar ett besök i Bryssel med anknytning till rörlighet? Hör då av er till EU-handläggare, Martin Broberg.