Europeiska veckan för yrkeskompetenser 2017 – på gång i Bryssel och på hemmaplan?

Den digitala industriella omställningen ställer nya krav på arbetstagarens yrkeskompetens, där en formell utbildning i unga år inte alltid är tillräcklig för att möta skiftande krav i arbetslivet. EU möjliggör verktyg för kompetensutveckling, vilket kan vara viktigt i tider då ”kampen om arbetskraften” tätnar mellan europeiska regioner. Aktörer i Småland-Blekinge-Halland har nu möjlighet att arrangera egna evenemang/aktiviteter under parollen för den europeiska veckan för yrkeskompetenser som anordnas i slutet av november. Syftet med veckan är bl.a. att organisationer och företag ska kunna diskutera lokala arbetsbehov och ta gemensamma krafttag mot anpassad yrkesutbildning och det livslånga lärandet. 

Europeiska veckan för yrkeskompetenser

Den europeiska veckan för yrkeskompetenser pågår mellan 20 – 24 november och syftar till att göra yrkesutbildningar för kvalificerade jobb mer attraktiva. Initiativet till veckan kommer från EU-kommissionen som menar att aktuell teknisk kompetens är grundläggande för den europeiska industrins framtid. Likväl som EU:s forskning och innovationsprogram, Horisont2020, möjliggör nya tekniska lösningar inom specifika branscher så behöver också de som verkställer teknisk innovation inom industrin utökad spetskompetens. Således utgör det livslånga lärandet en viktig komponent för den lokala industrins tillväxt och utvecklingsförmåga.

Veckan för yrkeskompetens sammanfaller, strategiskt nog, med det parallella evenemanget ”Lifelong learning Week” 20 – 24 november som anordnas av den europeiska ungdomsorganisationen för livslångt lärande (LLLP). De båda ”veckorna” har specifika teman, LLLP Week har temat ”Utbildning i en digital värld” och EU-kommissionens yrkeskompetensvecka har valt att fokusera på följande tre områden;

  • Fri rörlighet i Europa för att individer ska kunna få större variation av arbetsspecifika och övergripande färdigheter, inklusive språkkunskaper
  • Samarbete mellan olika branschkompetenser som främjar sektorspecifika kompetensbehov
  • Samarbete mellan yrkesutbildningar och företag, koppla arbetsgivarnas kompetensbehov till utbildning

Det kommer vara fullt med konferenser, föreläsningar och tillfällen för Brysselkontoret att bevaka området för yrkeskompetens och livslångt lärande. Vilket kan vara viktigt eftersom Småland-Blekinge-Hallands regioner och kommuner, likt andra europeiska områden, står inför demografiska utmaningar där arbetsmarknadens strukturomvandling bidrar till ett ökat behov av specifik yrkeskompetens för att möta morgondagens krav på kvalitét och produktivitet. Men även om det är mycket på gång i Bryssel så understryker kommissionen att den viktigaste delen av veckan består av de aktiviteter som anordnas av samhällsaktörer på lokal och regional nivå i EU:s medlemsländer.

Möjlighet till aktiviteter i Småland-Blekinge-Halland

Mellan den 1 september och 31 december 2017 kan samhällsaktörer, offentliga som privata, registrera evenemang på kommissionens hemsida för europeiska veckan för yrkeskompetenser. Kommissionen framhåller att registrerade evenemang utgör en unik möjlighet att föra samman intressenter som står inför liknande arbetskompetensutmaningar. Med andra ord kan EU:s vecka för yrkeskompetenser öppna upp för företag, kommuner och/eller organisationer att uppmärksamma lokala arbetsmarknadsfrågor i Småland-Blekinge-Halland.

Det finns många olika evenemang eller aktiviteter som kan bidra med att höja profilen och öka intresset för yrkeskompetensfrågor. EU-kommissionen ger förslag till olika aktiviteter som mässor, utbildningsdagar, öppet hus, konferenser, Facebook-kampanjer osv. Det är dock upp till organisationen själv att bestämma hur och vilken aktivitet som passar bäst. Alla evenemang och aktiviteter som registreras på kommissionens webbplats kommer att granskas så att all nödvändig information finns tillgänglig och att evenemanget stämmer överens med målen för den europeiska veckan för yrkeskompetenser.

Hör gärna av er till oss på Brysselkontoret om din organisation i Småland-Blekinge-Halland kommer att arrangera ett evenemang, vi hjälper gärna till att sprida ordet!

Brysselkontorets bevakning: strategisk kompetensförsörjning genom internationalisering

Brysselkontoret avser att bevaka områden som kan användas för strategisk kompetensförsörjning och i synnerhet följa utvecklingen av EU:s program för livslångt lärande (Erasmus+). Som tidigare nämnt i höstens artiklar om ungdomsfrågor kommer ett nytt initiativ inom Erasmus+ programmet vid namn ErasmusPRO. ErasmusPRO är ett förslag till en särskild verksamhet inom Erasmus + programområde 1. Det syftar till att öka antalet yrkesutbildningslärare/lärlingar på arbetsplatser utomlands (mål 50 000 nya lärlingsmöjligheter). Brysselkontoret kommer bevaka lanseringen av ErasmusPRO, som enligt Kommissionen, kommer ske under senare delen av hösten 2017. Bevakningen kommer utgå från perspektivet; om/hur det nya lärlingsprogrammet kan användas som ett verktyg för kommuner, inte bara för att erbjuda möjligheten för dess invånare, men även som ett sätt att öka attraktionen i tider när arbetskraftsutbudet förutspås minska med en förskjuten demografisk kurva.

EU:s strukturfonder, i synnerhet ESF, kan också användas för insatser som syftar till strategisk kompetensförsörjning. Tillväxtverket har under året publicerat en rapport som kartlägger genomförda projekt och förutsättningar för framtida insatser. Läs hela rapporten här om du vill veta mer om vilka initiativ som pågår i Sverige och vilka förutsättningar och utmaningar som råder.