Europeiska veckan för regioner och städer – ”OPEN DAYS”

Varje år anordnar Regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektoratet för regional och lokal utveckling Europas största offentliga evenemang ”European Week of Regions and Cities” (EWRC), tidigare känt som ”Open Days”. Under fyra dagar samlas aktörer från regioners och städers förvaltningar, lärosäten och andra intressenter i Bryssel för att utbyta bästa praxis och kunskap inom området för lokal och regional utveckling.
Veckans event anordnas till stor del av Regionkommittén och kommissionen, men också av regionala partnerskap mellan lokala aktörer. Genom gemensamma intressen anordnar privata företag, finansiella institut och akademiska organisationer seminarium på olika tematiska områden. Dessa är ofta förknippade med genomförandet av de olika EU-programmen, som till exempel EU:s struktur- och investeringsfonder.
 

Bild: Måndagens gemesamma möte med Region Halland och Halmstads kommun

Under den kommande veckan får Brysselkontoret besök av Regionförbundet Kalmar län, Halmstad och Varberg kommun samt Region Halland som efter årsskiftet blir en av huvudmännen i Småland-Blekinge samarbetet. Syftet med Hallands besök är att redan under hösten påbörja dialogen om hur det regionala samarbetet ska se ut framöver. Idén är också att skapa nya kontakter och nätverk på EU-nivå för olika verksamheter inom regional utveckling samt bidrag till kunskapshöjning för deltagarna som åker till Bryssel. Under ett besök på kontoret under onsdagen berättade bl. a Ulrika Bertilsson, avdelningschef för regional utveckling på Region Halland, att hon ser väldigt ljust på det kommande medlemskapet och de samverkansmöjligheterna som även uppkommer på internationell nivå i anknytning med regionala samarbetet. De kommer även under hösten påbörja sitt arbete för att leverera ett länsspecifikt dokument som lyfter fram regionens prioriterade frågor.
 
Aktörerna på regional och lokal nivå kommer även delta de workshops och seminarium som anordnas av EWRC. Stort fokus är det på hållbar utveckling, särskilt på integration- och miljöfrågor, men även hälsa och innovation står i centrum. Dessa frågor är väldigt aktuella för många av EU:s regioner just nu vilket också leder till diskussioner kring arbetssysselsättning samt ett större intresse för EU:s strukturfonder. Vid sidan av huvudprogrammet hålls även ett flertal andra evenemang och bilaterala möten. Under onsdagsförmiddagen debatterade västsvenska parlamentariker framtidens utmaningar inom EU och under kvällen bjuder Kymenlaakso samt Helsingfors regionen in till ett gemensamt event gällande bio-ekonomi.