Euroregion Baltic träffas i Bryssel – intressanta insikter och spännande framtidsplaner

I veckan träffades Euroregion Baltic (ERB) representanter på Småland-Blekinge-Hallands våningsplan i Nordic House Bryssel. På plats fanns representanter från EU-kommissionen och respektive regions Brysselkontor. Tillsammans diskuterades bland annat framtida aktiviteter och potentiella förändringar. 

Under mötet diskuterades ERB:s handlingsplan för perioden 2019–2020, men även framtida mål, beslut och potentiella förändringar. Vidare redogjordes det för involveringen av EU-kontoren och deras samarbete med ERB. Avslutningsvis diskuterades även förutsättningarna för gemensamma handlingar och hur det är möjligt att påverka inom EU institutionerna. På mötet deltog även en representant från EU-kommissionen, Egle Spudulyte som är från generaldirektoratet för regional och stadspolitik och även ansvarig för Södra Östersjöprogrammet.    

 

Det är viktigt att våra regioner har möjligheten att träffa samarbetspartners här i Bryssel. Brysselkontoret utgör en bra plattform där viktiga organisationer och aktörer kan mötas, vilket i sin tur gynnar samarbeten och utveckling. Småland-Blekinge-Halland strävar efter att vara en öppen arena där det sker ett effektivt utbyte av idéer och diskussioner.  ERB:s möte är ett gott exempel på detta. 

Här kan ni läsa mer om ERB