Färdplan för EU:s nya klimatlag

Den europeiska gröna given beskriver EU:s mål om ett klimatneutralt samhälle 2050 – ett mål som nu ska omsättas i lagstiftning. Fram till den 6 februari kan du tycka till om färdplanen för EU:s nya klimatlag. I färdplanen beskrivs aktuella problemställningar och målsättningar för att nå klimatneutralitet 2050. Synpunkterna kommer beaktas för vidareutveckling och ev. justering av initiativet inför lanseringen av klimatlagen. Läs mer här!