Finansiering för klusterpartnerskap

Att inrätta kluster är, som väl känt, ett effektivt sätt att nå regional utveckling och skapa varaktiga relationer och samarbeten inom regionen. Men vad sägs då om att samarbeta kluster emellan?

Det erbjuds nu en möjlighet att söka finansiering för projekt som delas mellan flera kluster och företagsnätverk genom COSME, EU-kommissionens program för konkurrenskraft och stöd åt små och medelstora företag. Målet med finansieringen är att sporra till ökat samarbete kluster emellan, internationellt och sektoröverskridande, i enlighet med den Europeiska strategin för klusterpartnerskap.

Finansieringsperioden sätter igång någon gång i november eller december 2017 och sista anmälningsdatumet är den 23 maj.

COSME beräknar att finansiera 19 projekt med en budget på € 5 790 000 000, och varje projekt bör bestå av minst 3 kluster- eller nätverkspartner. Vid ansökan erbjuds två kategorier av klusterpartnerskap för ansökan:

  • Ett partnerskap som stöttar etablerandet av European Strategic Cluster Partnership – Going International (ESCP-4i), med en bred möjlighet för industriella sektorer och värdekedjor att ansöka.
  • Liksom den tidigare syftar även denna kategori till att stötta etablerandet av strategin för klusterpartnerskap, men framförallt för kluster som deltar i jordobservation (earth observation).

Av den totala budgeten planeras högst € 200 000 att gå till varje projekt från första kategorin, medan den andra kategorin får högst € 448 750 i finansiering per projekt. Maximal EU-finansiering för projekten kan vara 75 % av den totala finansieringen.

Klicka här för att läsa mer om finansieringen från COSME, och för att ansöka.