Fler ungdomssatsningar inom EU – Erasmus+ på nätet och gratis interrailkort

Trots osäkerheter kring framtida finansiering inom EU så har EU-kommissionen framhållit att ungdomar och programmet för livslångt lärande Erasmus+ är något som kommer att prioriteras även i fortsättningen. Nu växer programmet ytterligare och startar upp en nätversion för att komplettera utbytesverksamheten. Dessutom har EU-kommissionen meddelat att europeiska 18-åringar från och med i sommar kommer att kunna ansöka om gratis interrailkort.

Nätsatsningen Erasmus+ Virtual Exchange ska förena ungdomar, ungdomsarbetare, studenter och akademiker från länderna i Europa och grannländerna söder om EU via ledda diskussionsgrupper, transnationella projektgrupper, öppna webbkurser och utbildning i påverkansarbete. Projektet har en budget på 2 miljoner euro fram till december 2018 och räknar med att nå minst 8 000 ungdomar under pilotskedet. I framtiden kan Erasmus+ Virtual Exchange bli en fast verksamhetsform och utvidgas till att nå ännu fler ungdomar i andra regioner. Läs mer om förslaget här. För Småland-Blekinge-Hallands del är Erasmus+ det program inom ungdomsområdet som erbjuder flest möjligheter för våra lärosäten, regioner och kommuner att genomföra projekt på hemmaplan.

Förutom den virtuella utvidgningen så satsar EU-kommissionen också på faktiskt resande och vill nu ge mellan 20 000 – 30 000 europeiska ungdomar gratis interrailkort. Tanken med detta är att stärka gemensamma europeiska värderingar och den europeiska identiteten hos ungdomarna. För 2018 har 12 miljoner euro har lagts undan för projektet och man räknar med att de första resorna kommer att kunna ske i sommar. För Småland-Blekinge-Hallands del så innebär det inte bara fler möjligheter för ungdomar från våra regioner att ta sig ut i Europa, utan också att europeiska ungdomar kommer till Småland-Blekinge-Halland. Här finns alltså möjlighet att visa upp våra regioner för unga från hela Europa. Läs mer om satsningen här.