Fokus på ungdomsfrågor under Småland-Blekinge-Hallands side-event

Den 10 oktober anordnar Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontoret seminariet ”Regions and Cities for Youth” I Bryssel tillsammans med bl.a. nästa års europeiska ungdomshuvudstad Novi Sad (Serbien), Oslos Brysselkontor, Venedigs Brysselkontor och städerna Maribor (Slovenien) och Braga (Portugal). Seminariet kommer fokusera på hur regioner och städer kan använda EU:s verktygslåda för projekt som avser att förbättra ungdomars livssituation, hälsa, delaktighet och möjligheter i samhället.

Regionförbundet Kalmar län kommer under seminariet presentera projektet CaSYPoT, som syftar till att skapa en kunskapsbaserad hållbar strategisk ungdomspolitik inom samarbetsorganisationen Euroregion Baltic (ERB), samt att höja kapaciteten i kommunerna för att arbeta med internationella projekt. Under seminariet väntas flera goda exempel från europeiska regioner och städer, dessutom kommer en representant från EU-kommissionen att presentera hur regionala/lokala aktörer kan nyttja Erasmus+ och europeiska solidaritetskåren.

Planerar du att besöka European Week of Regions and Cities (EWRC), 8 – 11 oktober i Bryssel, så är ”Regions and Cities for Youth” ett bra tillfälle att inspireras av framgångsrika ungdomsprojekt i Europa och knyta nya kontakter med europeiska städer och regioner! Anmälan och program hittar du här