Fortsättning följer för EU:s långtidsbudget…

Inför det extrainsatta EU-toppmötet angående flerårsbudgeten för 2021–2027 lade Europeiska rådets ordförande, Charles Michel fram sitt budgetförslag i hopp om att nå en kompromiss. Ett förslag som genererade blandade reaktioner från EU-medlemmarna. Efter långa förhandlingar lyckades man dock inte nå en överenskommelse. Troligtvis kommer ytterligare möten under Kroatiens ordförandeskap leda förhandlingarna framåt, men kanske är det lägre odds att nå en överenskommelse under Tysklands ordförandeskap i rådet. Eller?

Det senaste budgetförslaget presenterades av europeiska rådets ordförande, Charles Michel den 14 februari 2020, dagarna innan det extrainsatta toppmötet, efter en rad individuella möten med statsledarna. Då budgetförhandlingarna kantats av flera utmaningar såsom Storbritanniens utträde, krav på att grundligt finansiera traditionell EU-politik, nya politiska utmaningar som behöver prioriteras samt motstånd från flera nettobetalare gällande budgetens omfattning lade Michel fram ytterligare ett förslag i syfte att nå en kompromiss.

Skillnaderna mellan Michels förslag och det finska ordförandeskapets förslag som presenterades den 4 december 2019 skilde sig gällande fördelningen av medlen inom EU:s olika programområden men den totala utgiftsnivån av EU:s gemensamma bruttonationalinkomst (BNI) var in princip densamma för båda förslagen, 1,07 %.

Michels budgetförslag innebar nedskärningar inom flera områden för att försöka tillgodose de länder som inte var villiga att betala mer än en utgiftsnivå på 1 % av BNI. Vinnarna av hans budgetförslag skulle bli de mindre utvecklade regionerna, (med en BNP per capita mindre än 75% av unionens genomsnittliga BNP), vilka skulle få en ökad finansiering, medan de mer stabila regionerna, (med BNP per capita över 100% av genomsnittet) skulle förlora 7 miljarder euro.

Här finner ni samtliga budgetförslag sammanställda i en tabell. När man läser tabellen, ser man att vissa poster, trots neddragningar i förhållande till EU-kommissionens budgetförslag, ändå kan medföra en budgetnivå som är i linje med nuvarande långtidsbudget. Nästa steg i processen för att fastställa långtidsbudgeten är att ytterligare ett kompromissförslag väntas komma från Michel, för vidare förhandlingar. Mycket talar för att budgeten till slut kommer att vara i likhet med det senaste budgetförslaget från Michel.

Brysselkontoret fortsätter bevaka budgetförhandlingarna och hur den nästkommande budgeten kan komma att se ut.