EU4Health – arbetsprogram publicerat

Nu har det första årliga arbetsprogrammet inom EU:s hälsoprogram EU4health publicerats. Det omfattar 312 miljoner euro och ska gå till projekt inom fyra områden:

  • Krisberedskap
  • Förbygga sjukdom
  • Hälsosystem och sjukvårdspersonal
  • Digitalisering

Cancer pekas ut som ett horisontellt fokusområde, vilket är kopplat till genomförandet av EU:s plan mot cancer.

Bild: EU-kommissionen

Ni hittar arbetsprogrammet och information om de planerade utlysningarna i detta dokument. Vi kan vänta oss att det kommer arrangeras olika typer av infosessioner snart, både av Folkhälsomyndigheten som har ansvar för informationsspridning i Sverige, men också av den ansvariga EU-myndigheten HaDEA och/eller EU-kommissionen DG SANTE som har ansvar för EU:s hälsopolitik.

Du kan läsa mer om EU4Health 2021-2027 och hitta användbara länkar i denna artikel. För mer information om vad det innebär att ingå i EU-projekt rekommenderar vi även SBHSS hälsoplattforms rapport om just detta.